search
Sök
menu
Meny

Hygienisk behandling med skärande eller stickande verktyg, anmälan om att starta el. driva lokal

Vill du starta en verksamhet med behandlingar där skalpell, tattoo- och piercingverktyg eller andra skärande eller stickande verktyg används? Vill du starta kosmetisk tatuering? Först måste en anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Enlig förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd §38 ska anmälan vara skriftlig och innehålla uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar så att miljö- och hälsoskyddsnämnden kan bedöma föreslagen lokal. Blanketten bör lämnas in till miljö- och hälsoskyddskontoret sex veckor innan lokalen tas i bruk.
 
Om lokalen tas i bruk innan man gjort anmälan – eller att anmälan kommer in för sent – får man betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kr.

Kontakt

Erik Engwall
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 51