search
Sök
menu
Meny

Tillsyn av campingplatser

Kommunen har tillsyn av campingplatser enligt 45 § förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i syfte att värna om människors hälsa och miljön.

Vid inspektionerna tittar vi bl.a. på

  • att det finns tillgång till vatten av god kvalitet för personlig hygien, matlagning och dryck.
  • att avloppsvatten tas omhand på sådant sätt att det inte föreligger någon risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
  • att utrymme avsett för personlig hygien har en god ventilation och hålls rena

samt att utrymmena är så anpassade att det är lätt att hålla rent. Ventilationen är viktig för att hindra problem med fukt och mögel. Materialen som förekommer i denna typ av utrymme ska därför tåla fukt, och dessutom tåla slitage.

Kontakt

Erik Engwall
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 51