search
Sök
menu
Meny

Aktuellt från Jönköpings kommun

 • 2017-04-28
  Grennaskolan avvecklas
  Grennaskolan har de senaste åren dragits med ett stort ekonomiskt underskott på grund av kraftigt vikande elevantal och kommer nu att avvecklas. 
 • 2017-04-26
  Ändrad soptömning och öppettider på sortergårdarna...
  Vi ändrar soptömningsdagar tillfälligt vid 1 maj. Har du ordinarie tömningsdag på måndag får du tömt tisdag 2 maj. Gäller även kärlet för trädgårdsavfall.Alla sortergårdar är stängda måndag 1 maj.
 • 2017-04-26
  Anmäl sommarlovsaktiviteter
  Du som arrangerar program för sommarlovslediga barn och unga - anmäl aktiviteten för kalendariet på webben! Söndag 7 maj är sista dagen för anmälan av aktivitet för sommarlovet 2017.
 • 2017-04-26
  Anmäl valborgsmässoeld
  Planerar du att göra upp en valborgsmässoeld? Glöm inte att anmäla detta i god tid till räddningstjänsten.
 • 2017-04-26
  Välkommen till informationsträff om dagbarnvårdare
  Är du nyfiken på att arbeta som dagbarnvårdare? Onsdagen den 10 maj har du möjlighet att träffa personal för pedagogisk omsorg på en informationsträff om yrket.
 • 2017-04-25
  2016 var ett bra cykelår!
  Cykelbokslutet för 2016 visar att det satsas på cykelinfrastruktur i Jönköping. Nya cykelbanor, cykelöverfarter och cykelbroar byggdes och cykeltrafiken ökade under året.
 • 2017-04-18
  Södra infarten till Gränna
  För att avlasta Gränna centrum från tung trafik, förbättra trafiksituationen på Brahegatan och möjliggöra exploatering planerar kommunen en ny väg genom västra Gränna.
 • 2017-04-10
  Korsningen Åsenvägen-Humlevägen byggs om
  Under våren och försommaren kommer korsningen Åsenvägen-Humlevägen att byggas om. Bakgrunden till byggnationen är att korsningen i rusningstrafik har begränsad kapacitet.
 • 2017-04-04
  Ny gång- och cykelväg på Hallmans­vägen
  Nu påbörjas arbetet med att bygga om korsningen Björnebergs­vägen-Hallmans­vägen. Även trottoaren på Hallmans­vägens östra del, norr om Björnebergs­vägen, breddas.
 • 2017-04-04
  13 förslag på pristagare av Miljöpriset
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått 13 förslag på pristagare av Miljöpriset 2017. Den 4 maj får vi veta vem som fick priset. 
 • 2017-03-29
  Förbjudet att elda trädgårdsavfall
  Under perioden 1 april - 30 september är det förbjudet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område. Lämna istället trädgårdsavfall lämnas på någon av kommunens sortergårdar eller Klämmestorps storkompost.
 • 2017-03-23
  Renovering av två broar på väg 40
  Den 3 april inleds underhållsarbetet med bron nordväst om trafikplats Hedenstorp.