search
Sök
menu
Meny

Ansökan om kulturstipendier 2017

Kultur- och fritidsnämnden i Jönköpings kommun delar årligen ut kulturstipendier till personer med anknytning till Jönköpings kommun. Nu är det dags att söka! Sista dag är 2017-03-01.

Kultur- och fritidsnämnden i Jönköpings kommun delar årligen ut följande kulturstipendier:
Jönköpings kommuns kulturstipendium – för verksamhet inom litteratur, konst, musik, teater, film eller annat kulturellt område

Folkbildningsstipendium – för personer som gjort särskilda insatser inom bildningsverksamheten i Jönköpings kommun

Huskvarna stads jubileumsstiftelse – för högre utbildning i sång, musik, konst, dans, film, teater, litteratur eller andra verksamhetsformer

Stiftelsen Elis och Karin Forsells minnesfond – till ungdom inom kommunen som önskar förkovra sig i musikaliskt eller konstnärligt kunnande

Lions Club Jönköping stipendiefond –  till personer som är verksamma inom kulturens område

Tillfälligt stipendium för sångstuderande


Samtliga stipendier söks via särkskild blankett, se länk nedan. Sista ansökningsdag är 2017-03-01.

Det är även möjligt att föreslå stipendiat till Jönköpings kommuns kulturstipendium och Folkbildningsstipendium. Skriftligt förslag samt motivering skickas till Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 1002, 561 24 Huskvarna.

Publicerad: 2017-02-16 18.21