search
Sök
menu
Meny

God vattenkvalitet på Visingsö

Vattenkvaliteten på Visingsö har fått en del uppmärksamhet. Fakta är dock att det är god kvalitet på råvattnet. Vissa problem med liten omsättning av vatten har konstaterats och åtgärdats.

Råvattenkvaliteten är mycket god - inte på något sätt sämre än vid våra andra vattenverk som tar vatten från Vättern, säger VA-chefen Roger Rohdin. Regelbundna analyser görs på utgående vatten. Dessa analyser har inte visat tillväxt av bakterier.

Liten omsättning av vattnet, i delar av ledningsnätet

Under 2016 fick VA-verksamheten en del klagomål på lukt och smak. En utredning gjordes, som bl.a. innefattade en enkät till alla kunder för kommunalt dricksvatten på Visingsö. Problemen visade sig orsakas av  brist på omsättning av vattnet på några ställen i vattenledningsnätet. Därefter har åtgärder vidtagits, dels ombyggnader på nätet och dels regelbunden spolning vid kritiska punkter. En enkät för uppföljning av situationen är planerad till i höst.

Placering och temperatur för vattenintaget

Enligt Livsmedelsverkets regler får temperaturen på utgående vatten från vattenverket vara högst 20 grader. 2016 var den högsta temperaturen 17 grader. Roger Rohdin bedömer att man inom ett antal år kommer att behöva lägga intaget på ett större djup, men det är inte aktuellt än. Råvattenintaget ligger redan idag på ett betryggande avstånd från land.

Trygg leverans av dricksvatten till Visingsö

Alla kunder på Visingsö kan känna sig trygga med dricksvattnet, framhåller VA-chefen. – Vi arbetar hela tiden för att upprätthålla en god kvalitet och åtgärda problem som kan uppstå. Klimatsäkring är en viktig del i våra prioriteringar.  Jönköpings kommun kommer de närmaste åren att ha fokus på ledningsnätet. Om antalet invånare på Visingsö ökar kommer vi på sikt att öka kapaciteten på vattenverket.  

Publicerad: 2017-06-30 15.49