search
Sök
menu
Meny

Nya hastigheter i Jönköping och Huskvarna

Från och med 22 december 2016 gäller nya hastigheter i Jönköping och Huskvarna. Bashastigheten i centrala Jönköping och Huskvarna blir därmed 40 km i timmen.

40-skylt

I mitten av april tog Stadsbyggnadsnämnden beslut om att godkänna kommunens förslag på nya hastigheter i Jönköping och Huskvarnas tätorter. Beslutet är den sista delen i den fleråriga hastighetsöversynen som kommunen bedrivit sedan 2011. Syftet med översynen är att få en säkrare trafik, ökad trygghet, mindre utsläpp och mindre buller.

Kommunens entreprenör har de senaste månaderna arbetat med att byta ut de gamla hastighetsskyltarna mot nya. Den huvudsakliga bashastigheten i tätorten Jönköping och Huskvarna blir 40 km i timmen. På några platser blir det också en höjning till 60 km i timmen. De nya hastigheterna börjar gälla den 22 december 2016.

Publicerad: 2016-12-09 10.50