search
Sök
menu
Meny

Södra infarten till Gränna

För att avlasta Gränna centrum från tung trafik, förbättra trafiksituationen på Brahegatan och möjliggöra exploatering planerar kommunen en ny väg genom västra Gränna.

Just nu pågår geotekniska undersökningar, dagvattenutredningar och bullerutredningar. Under hösten kommer också arkeologiska utredningar att utföras i området.

När förslaget till detaljplan för området är färdigt kommer det att publiceras här på kommunens webbplats samt ställas ut i kommunens utställningshall.

Se karta med planerad vägsträckning nedan.

Den gällande detaljplanen för den norra delen av vägsträckningen hittar du via kommunkartan nedan. Välj  Samhällsplanering, Gällande detaljplaner och sök på Gränna 6:2.

Publicerad: 2017-04-18 16.51