Omsorg & hjälp

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut
Fotograf Patrik Svedberg

Är du barn eller ungdom som inte mår bra? Är du äldre och behöver hjälp i hemmet? Eller har du stora problem med din ekonomi? Omsorg och stöd från andra kan ibland vara nödvändigt för ett bra liv.

Jönköpings kommun har ett brett utbud av stöd och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga och vänner.

Barn, ungdomar och föräldrar

Du som är barn/ungdom eller förälder och behöver stöd kan läsa vidare på sidorna "Stöd till barn och ungdom" eller "Stöd till föräldrar". Du kan också ringa 036-10 26 55 så diskuterar vi gemensamt hur du ska få den hjälp du behöver.

Jönköpings kommun ska vara trygg och säker

En trygg och säker kommun kan beskrivas som en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås, där kriser hanteras på ett bra sätt för att minska störningar. En kommun där medborgare och politiker har en syn på säkerhet som så mycket om möjligt har sin grund i hur det ser ut i verkligheten.

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker eller vet att ett barn far illa och behöver hjälp bör du kontakta någon av socialtjänstens barn- och ungdomskontor. Du når dem genom att ringa Kontaktcenter 036-10 50 00.

Så kontaktar du Jönköpings kommun

Via Kontaktcenter får du enkelt och snabbt kontakt med kommunen. Du kan besöka dem på Juneporten i Jönköping eller ringa 036-10 50 00 så svarar de på din fråga eller kopplar dig vidare till rätt person eller verksamhet.  

Patientnämnden

Patientnämnden är en oberoende instans som du kan vända dig till om du som patient, anhörig eller personal har klagomål, synpunkter, frågor eller förslag när det gäller den kommunala hälso- och sjukvården.

När ett problem uppstår kontaktar du i första hand den som är ansvarig för verksamheten. Är den vägen inte framkomlig eller om du vill diskutera frågan med en oberoende part, vänder du dig direkt till din patientnämnd.

Service och nyheter

Nyheter

  1. Betala din P-avgift med telefonen - nu möjligt utan extra kostnad

    Det är enkelt och snabbt, och från den 23 maj kan du betala din parkeringsavgift med telefonen utan att det kostar extra. Du kan använda app, sms eller samtal.

  2. Kommunen säljer fastighet med bostadshus och skolhus – lantligt läge utanför Tenhult 

    Nu säljer Jönköpings kommun fastigheten Rogberga-Hult 3:6, som ligger i lantlig miljö, sydväst om Tenhult. Fastigheten innehåller tre byggnader, bl.a. ett skolhus. 

  3. Vandra bland äppelblom på Brunstorp den 26 maj

    Torsdagen den 26 maj inleder vi parksommaren med en äppelblomsvandring på Brunstorps gård.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00