Äldre

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut

Rätten till en trygg och värdig ålderdom är en självklarhet. Du som är äldre i Jönköpings kommun ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över din vardag.

Den grundläggande inriktningen för Jönköpings kommuns äldreomsorg är att du som är äldre ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. En förutsättning för detta är att du och dina anhöriga får det stöd och den service ni behöver.

Hjälp (bistånd) till äldre kan bland annat gälla någon form av stöd i hemmet, lägenhet i äldreboende eller stöd till anhörigvårdare. Det är dina individuella behov som avgör rätten till bistånd.

Du har ett eget ansvar för din hälsa och för att ditt boende är anpassat efter dina förutsättningar.

Aktiviteter och meningsfull fritid

Det ska finnas möjlighet för dig som är äldre att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Runt om i kommunen finns därför mötesplatser för äldre där det anordnas mjukgymnastik, föredrag och andra aktiviteter.

Trygghet, självbestämmande och integritet

Socialtjänstens arbete med vård och omsorg präglas av tre viktiga principer:

 • trygghet
 • självbestämmande
 • integritet

Det är viktigt att du som är i behov av hjälp har inflytande över hur hjälpen utformas. Vi går därför tillsammans igenom vad du själv klarar av och vad du behöver hjälp med. Tillsammans bestämmer vi vilka insatser som behövs och vart de ska leda.

Så här ansöker du

För att ansöka om hjälp och stöd ringer du till en biståndshandläggare via kommunens växel 036-10 50 00.

Sök hjälp på ett enkelt sätt!

Du som är 65 år eller äldre och bor i Jönköpings kommun kan på ett enkelt sätt ansöka om hjälp med städning, tvätt och inköp, post-, bank- och apoteksärenden, trygghetslarm och avlösning på korttidsenhet utan att behöva träffa en biståndshandläggare. Det kallas förenklad biståndshandläggning och innebär att du fyller i ett formulär eller en blankett där du beskriver vilken hjälp du behöver och varför du behöver hjälp. Ansökan skickas till socialtjänsten som utreder och fattar ett beslut utifrån din beskrivning av ditt behov. Ansökningsformulären hittar du i den gula självservicerutan.

Service och nyheter

Nyheter

 1. Betala din P-avgift med telefonen - nu möjligt utan extra kostnad

  Det är enkelt och snabbt, och från den 23 maj kan du betala din parkeringsavgift med telefonen utan att det kostar extra. Du kan använda app, sms eller samtal.

 2. Kommunen säljer fastighet med bostadshus och skolhus – lantligt läge utanför Tenhult 

  Nu säljer Jönköpings kommun fastigheten Rogberga-Hult 3:6, som ligger i lantlig miljö, sydväst om Tenhult. Fastigheten innehåller tre byggnader, bl.a. ett skolhus. 

 3. Vandra bland äppelblom på Brunstorp den 26 maj

  Torsdagen den 26 maj inleder vi parksommaren med en äppelblomsvandring på Brunstorps gård.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00