Hemtjänst

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut

Hemtjänst innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem.

Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt och vara så självständig som möjligt i vardagen. En förutsättning för detta är att du får det stöd och den hjälp du behöver.

Hemtjänst kan exempelvis bestå av:

 • hjälp och stöd med personlig omvårdnad
 • inköp
 • måltider
 • tvätt och städning
 • ledsagning
 • trygghetslarm  
 • anhörigavlösning

Det är dina behov som avgör vilka insatser du kan få och du beviljas hjälp med sådant som du själv inte kan utföra eller kan få tillgodosett på annat sätt.

Utbildad personal dygnet runt

En stor del av personalen i hemtjänsten är utbildade undersköterskor och de finns tillgängliga dag- och kvällstid. Under natten arbetar en nattpatrull.

Kontaktman och genomförandeplan

För att kunna ge en god omvårdnad och så bra omsorg som möjligt är en i personalen din kontaktman. Kontaktmannen har till uppgift att vara särskilt behjälplig vid frågor som berör dig och bör ha en helhetssyn kring dina individuella behov.

Du och din kontaktman planerar hur insatserna ska genomföras och skriver detta i en genomförandeplan. Uppföljning av planen sker en gång per år.

Fritt val inom hemtjänsten

Du kan välja vilken/vilka utförare du önskar för din hemtjänst.

Hälso- och sjukvård

Primärvården i Region Jönköpings län ansvarar för hälso- och sjukvård samt rehabilitering för dig som bor kvar i ditt hem.

Så här ansöker du

För att ansöka om hemtjänst kontaktar du en handläggare genom att ringa Kontaktcenter, telefon 036-10 50 00.

Är du 65 år eller äldre kan du ansöka om hjälp med städning, tvätt och inköp och trygghetslarm utan att behöva träffa en biståndshandläggare. Det kallas förenklad biståndshandläggning och innebär att du fyller i en blankett (se den gula självservicerutan) där du beskriver vilken hjälp du behöver och varför du behöver hjälp. Blanketten skickas till socialtjänsten som utreder och fattar ett beslut utifrån din beskrivning av ditt behov.

Service och nyheter

Nyheter

 1. Är du snabb som tåget?

  Det kan du testa under vårt deltagande på Jönköpings marknad den 27 maj 2016. Kom till vårt tält och utmana en vän i vår roliga reaktions-tävling och passa på att prata med oss om den kommande höghastighetsjärnvägen!

 2. Nominerade till Naturvårdspriset 2016

  Sex nomineringar som alla bedöms uppfylla kriterierna har vi tittat närmare på inför Naturvårdspriset 2016.

 3. Betala din P-avgift med telefonen - nu möjligt utan extra kostnad

  Det är enkelt och snabbt, och från den 23 maj kan du betala din parkeringsavgift med telefonen utan att det kostar extra. Du kan använda app, sms eller samtal.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00