search
Sök
menu
Meny

Ersättning till familjehem

Den ekonomiska ersättningen till familjehem varierar från fall till fall.

Ersättningen är beroende av barnets ålder och behov samt av den arbetsinsats som krävs av familjehemmet.

Ersättningen är uppdelad i två poster:

  • En omkostnadsdel avsedd att täcka utgifter för mat, kläder, del i bostad, fickpengar, fritid m.m. för det placerade barnet.
  • En arvodesdel som utgör den egentliga betalningen till familjehemmet. Ett avtal skrivs mellan familjehemsföräldrarna och socialnämnden som bland annat reglerar de ekonomiska förhållandena.

Olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring är tecknade av Jönköpings kommun.