search
Sök
menu
Meny

Försörjningsstöd, ansökan

Detta formulär är ett kartläggnings- och bedömningsinstrument som är utvecklat för att användas vid utredningar och som beslutsunderlag inom försörjningsstöd. För att kunna logga in behöver du ha varit i kontakt med en handläggare på socialtjänsten och bokat en tid.

Formuläret, som heter Instrument X©, är utformat så att ett stort antal personer ska kunna använda det, alla som söker försörjningsstöd svarar på samma frågor. Du kan därför uppleva att vissa frågor inte är aktuella för just dig.

Försörjningsstöd skall endast ses som ett tillfälligt stöd, tanken är att du tillsammans med din handläggare ska finna vägar så att du blir självförsörjande så fort som möjligt.

Vid besöket kommer vi att gå igenom frågorna tillsammans med dig. Dina uppgifter är sekretessbelagda, vilket innebär att informationen inte kan föras vidare utan ditt samtycke.

Detta underlag är endast en del av din ansökan om försörjningsstöd, kommer du inte på bokat besök så hanteras inte din ansökan utan ansökan återtas.

Fyll gärna i de frågor du kan innan du kommer på ditt första besök!

Information om behandling av personuppgifter

I samband med att du och eventuellt medsökande ansöker om försörjningsstöd kommer dina/era personuppgifter att registreras och behandlas med stöd av ”Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten”.
Information, bl a inkomstuppgifter kommer också att inhämtas via så kallad direktåtkomst från andra myndigheter. För närvarande gäller detta Arbetsförmedlingen, A-kassorna, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan och Skatteverket.
Du har rätt att begära utdrag ur socialtjänstens register, samt begära rättelse om felaktiga uppgifter behandlas.

BankID

Du beställer BankID hos din bank. För att beställa ett BankID måste du ha ett svenskt personnummer. Det finns även krav som de olika bankerna ställer upp, t.ex. en nedre åldersgräns och att man är folkbokförd i Sverige. Exakt hur du beställer ett BankID skiljer sig åt mellan olika banker. Hos vissa banker krävs ett personligt besök på bankkontoret där du legitimerar dig med godkänd ID-handling, medan du hos andra kan logga in på din Internetbank och beställa ditt BankID direkt. Du kan läsa mer på din banks webbsidor.