Funktionshinder

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut

Du som på grund av sjukdom eller skada har en nedsatt intellektuell, psykisk eller fysisk funktionsförmåga har möjlighet att ansöka om insats för att kunna leva som andra.

Du kan få insatser som ger dig möjlighet till:

 • det boende och stöd i vardagen som du har behov av
 • deltagande i form av arbete, studier eller sysselsättning samt
 • gemenskap och att aktivt kunna delta i samhällslivet.

Synsätt

Socialtjänsten inriktar sig på att frigöra och utveckla dina egna resurser. Din verklighet och dina möjligheter tas tillvara utifrån dina behov. Socialtjänsten tar inte över ditt eget ansvar.

Vi vill att du ska uppleva att vårt arbete utförs framgångsrikt, med kvalitet och att du får ett värdigt bemötande.

Tystnadsplikt

Ditt privatliv ska alltid respekteras. All personal inom funktionshinderomsorgen har tystnadsplikt. Det gäller även studerande som praktiserar hos oss.

Avgifter

Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är kostnadsfri till skillnad från insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), där kommunen har rätt att ta ut avgift.

Samverkan

För att du som har en funktionshinder ska få dina behov tillgodosedda ur ett helhetsperspektiv samverkar funktionshinderomsorgen med bland andra Region Jönköpings län, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Program för funktionshinderpolitiken: Ett samhälle för alla

I december 2012 fastställde kommunfullmäktige Ett samhälle för alla – program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun. Det finns som en pdf under rubriken länkar, men har också lästs in i DAISY-format för synskadade.

Service och nyheter

Nyheter

 1. Är du snabb som tåget?

  Det kan du testa under vårt deltagande på Jönköpings marknad den 27 maj 2016. Kom till vårt tält och utmana en vän i vår roliga reaktions-tävling och passa på att prata med oss om den kommande höghastighetsjärnvägen!

 2. Nominerade till Naturvårdspriset 2016

  Sex nomineringar som alla bedöms uppfylla kriterierna har vi tittat närmare på inför Naturvårdspriset 2016.

 3. Betala din P-avgift med telefonen - nu möjligt utan extra kostnad

  Det är enkelt och snabbt, och från den 23 maj kan du betala din parkeringsavgift med telefonen utan att det kostar extra. Du kan använda app, sms eller samtal.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00