Alternativ till våld

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut

Vi vänder oss till dig som har fyllt 18 år och som:

 • har svårt att hantera din ilska och/eller aggressioner
 • använder eller har använt våld och/eller hot mot någon närstående
 • på frivillig basis är beredd att söka hjälp

Våld i nära relationer är i huvudsak ett mansproblem men vi vänder oss även till kvinnor och personer i samkönade relationer som utövar våld.

Alternativ till våld är en mottagning i samverkan med Jönköpings kommun, Habo kommun, Mullsjö kommun och Region Jönköpings län.

Du börjar med att komma på några individuella, kartläggande samtal innan vi bestämmer om vi ska inleda en längre samtalskontakt.

Insatserna är kostnadsfria. Du kan kontakta oss anonymt. Vi bokar tolk när behov finns.

Vad är våld i nära relationer?

Med våld menar vi inte bara fysiskt våld utan även:

 • psykiskt våld när man skriker, säger elaka, kränkande saker, utövar kontroll och är svartsjuk.
 • materiellt våld när man avreagerar med att slå i vägar, kasta saker, slå sönder möbler etc.
 • sexuellt våld när man kräver eller tvingar till sig sex som blir smärtsamt och obekvämt för partner. ”Tjatsex” till våldtäkt.
 • latent våld som är mer en stämning och känsla där man styr med sitt aggressiva beteende.

När man pratar om våld i nära relationer måste man alltid fundera över makt och om  man använder våld som ett sätt att ha makt och att få sin vilja igenom.

Den definition av våld som Alternativ till våld utgår ifrån är skriven av psykologen Per Isdal. (Meningen med våld, 2001).

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill”.

Nordiskt nätverk

ATV Jönköping har ett samarbetsavtal med stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) i Norge. ATV är ett kompetens- och behandlingscenter mot våld i nära relationer som startade 1987. Man var då först i Europa med att erbjuda personer som utövat våld i en nära relation psykologisk behandling. Idag har ATV kontor runt om i hela Norden, och ATV Jönköping ingår i detta nordiska nätverk.

Service och nyheter

Självservice

Nyheter

 1. Är du snabb som tåget?

  Det kan du testa under vårt deltagande på Jönköpings marknad den 27 maj 2016. Kom till vårt tält och utmana en vän i vår roliga reaktions-tävling och passa på att prata med oss om den kommande höghastighetsjärnvägen!

 2. Nominerade till Naturvårdspriset 2016

  Sex nomineringar som alla bedöms uppfylla kriterierna har vi tittat närmare på inför Naturvårdspriset 2016.

 3. Betala din P-avgift med telefonen - nu möjligt utan extra kostnad

  Det är enkelt och snabbt, och från den 23 maj kan du betala din parkeringsavgift med telefonen utan att det kostar extra. Du kan använda app, sms eller samtal.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00