search
Sök
menu
Meny

All självservice

 1. Det finns idag fyra olika typer av abonnemangskort. Gemensamt för alla är att du får ett kort att sätta i bilrutan och en faktura månadsvis eller kvartalsvis. Abonnemangsformer: Boendekort. För dig

 2. Misstänker du att du blivit matförgiftad av mat som du köpt eller ätit i Jönköpings kommun? I formuläret nedan kan du göra en anmälan om detta till miljö- och hälsoskyddskontoret. Anmälan kan lämnas

 3. Här har du möjlighet att anmäla kränkning, mobbning och diskriminering inom förskola, skola (från grundskola till vuxenutbildning) och pedagogisk omsorg. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så

 4. Här anmäler du fel i kommunens fastigheter, direkt på webben. Vid akuta fall, ring i stället 036-10 00 35 Numret bemannas av Kontaktcenter vardagar under kontorstid. Övriga tider går samma nummer till

 5. Om du vill installera en braskamin, eldstad, kakelugn eller öppen spis ska du alltid göra en anmälan. För att få installera en eldstad måste du lämna in en anmälan till stadsbyggnadskontoret

 6. Här finns blankett för exkursionsanmälan med Ekobussen. Fyll i blanketten och skicka in den senast två veckor före exkursionen. Länkar Anmälan till exkursion med Ekobussen (pdf, 219.8 kB)

 7. Verksamheter som säljer eller levererar livsmedel direkt till slutkonsument ska registreras. Det gäller t.ex. butiker, catering, personalmatsalar, caféer och restauranger. Det gäller även verksamheter

 8. För att du ska kunna få en tomt måste du finnas med i kommunens tomtkö. Här kan du registrera dig till tomtkön. Sökande * Förnamn Efternamn Adress Postnummer Postadress Telefon E-post Personnummer

 9. Sista anmälningsdag 2017-08-13 I första hand anmäler jag mitt barn till Lattjo Lajban Lego Zoo Det rör sig Hemliga uppdraget Lego Vetenskap Lego Green City Filmskapare Makey Mitt drömhus Print IT

 10. Här kan du anmäla dig till Kulturskolans kurser.

 11. Hämtning av trädgårdsavfall är en tjänst till alla villaägare. Vi hämtar ditt trädgårdsavfall varannan vecka under veckorna 16 - 45. Vi hämtar allt från gräsklipp, ris och ogräs till löv och fallfrukt

 12. Anmälan till sommarlovet v 25 2017 - Jönköpings kommun Om webbplatsen Startsidan Webbkarta Snabblänk till Kontakta oss Snabblänk till Offentlighetsprincipen Sista anmälningsdag 2017-06-14

 13. Här kan du anmäla dig till utbildning i svenska för invandrare. Blanketten innehåller hjälptext på engelska. The application form also includes text in English. Anmälan till utbildning i svenska för

 14. Varje år utser kultur- och fritidsnämnden ”Årets ungdomsledare”. Föreningar kan själva nominera ledare. Årets ungdomsledare tilldelas ledare som under det gångna året på ett betydande sätt engagerat

 15. Här finns ansökningsblanketter och annat som du behöver för att starta fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg. Även anvisningar inför ansökan finns på sidan. Starta fristående

 16. Här kan du ansöka om förläggning i skollokaler, lov och helger. Ansökan gäller enbart förläggning/övernattning - inte hyra under dagtid. Föreningen som använder skollokaler för tillfällig förläggning

 17. Här ansöker du om ledighet för elever i kommunens grundskolor, inkl. grundsärskolan. Regler för ledighet - elev i grundskolan Enligt Skollagen (2010:800) 7 kap. 18 §, får en elev beviljas kortare

 18. Här ansöker du om ledighet för elever i kommunens gymnasieskolor, inkl. gymnasiesärskolan. Ur Gymnasieförordningen kap 12 2 § Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda

 19. I både förskola och skola kan du ansöka om specialkost för ditt barn. Kommunen tillhandahåller näringsriktiga måltider till de barn/elever som av någon anledning är i behov av specialkost och inte kan

 20. I Jönköpings kommun finns ett antal särskilda skolalternativ för barn med hörselnedsättning, autism eller tal- och kommunikationssvårigheter. Du ansöker till klasserna genom att fylla i och skicka in

 21. Du kan anmäla dig till Huskvarna musikklasser genom att fylla i formuläret nedan. Om du hellre vill fylla i en blankett och skicka in till oss, så hittar du den i pdf-dokumentet. Jag vill gå i

 22. När du behöver plats för ditt barn i förskola, familjedaghem eller fritidshem, så ansöker du här direkt på webben. När du ska ansöka om en plats i förskola, familjedaghem (hos dagbarnvårdare) eller

 23. Här kan du ansöka till våra två seniorboenden, i Bankeryd och Huskvarna. Ansöka om seniorboende (pdf, 99.2 kB)

 24. Ansökan till vuxenutbildning gäller till alla kurser och utbildningar inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i Jönköping, utom sfi. Du kan söka vuxenutbildning i Jönköping om du är

 25. På ansökningswebben kan du alltid se aktuella studievägar, statistik över antal sökande m.m. På ansökningswebben hittar du alla aktuella studievägskoder. Program, inriktningar, möjlighet att sortera

 26. Som fritidspolitiker är du berättigad vissa typer av ersättningar och arvoden. Beloppen bestäms av kommunfullmäktige. Arvodena delas upp i sammanträdesarvoden och förrättningsarvoden.

 27. Med autogiro förs betalningen automatiskt över från ditt konto till Jönköpings kommun på den dag som fakturan förfaller Blanketten kan skrivas ut eller fyllas i direkt på skärmen, men då det krävs

 28. Gäller även schaktmassor. Användning av avfall för anläggningsändamål Användning av avfall för anläggningsändamål innebär att avfall ersätter traditionella konstruktionsmaterial i en konstruktion. För

 29. Har du mer än 10 ton avfall eller schaktmassor som du vill mellanlagra? I så fall ska du enligt lag anmäla detta till miljö- och hälsoskyddskontoret. Anmälan om mellanlagring av avfall enligt 9 kap 6

 30. Miljöbalken ställer höga krav för dispens från sophämtning. Alternativ till dispens är glesare eller gemensam sophämtning. Lagen kräver sophämtning för det som blir över efter sortering av

 31. Om bestämmelserna för hämtning av slam och latrin inte passar dig, kan du ansöka om undantag. Du kan ansöka om: uppehåll, förlängt hämtningsintervall av slam eget omhändertagande av slam från enskilt

 32. ​Här kan du ansöka om avlösning i form av korttidsvistelse för personer 65 år och äldre. Antingen använder du formuläret nedan eller så fyller du i och skriver ut pdf-filen Avlösning i form av

 33. Uppsägning av abonnemang i P-hus ska göras senast 30 dagar före månadskifte. När vi fått din uppsägning skickar vi ett bekräftelsebrev till dig. Om du är innehavare av nyckel innehåller brevet ett

 34. Här kan du beställa ritningar/handlingar ur bygglovsarkivet. I bygglovsarkivet finns handlingar rörande bygglov och anmälan. För de allra äldsta byggnaderna i Jönköpings kommun är det ibland inte

 35. Har du lokaler för uthyrning och vill visa dem i Lediga lokaler? Fyll i dina uppgifter här så skickar vi inloggningsuppgifter. Kontaktuppgifter * Förnamn Efternamn Telefon E-post Företag *

 36. Har du förlorat din avfallsfaktura kan du beställa en ny. Observera att denna tjänst gäller för beställning av fakturakopia vid förlust av originalfakturan. Kontakt Abonnentservice tfn 036-10 20 60

 37. Här kan du beställa betyg från vuxenutbildningen i Jönköping. För att få kursbetyg ansöker du genom formuläret här nedanför. Betyg från annan kommun eller betyg från gymnasieskolan beställs genom den

 38. Fikat hämtas i restaurangen. När vill du boka fika (skriv veckodag, datum och tid) * Antal personer Kaffe, antal Te, antal Kall dryck, antal Fralla, antal Enkel fralla Dubbel fralla Önskemål om sort

 39. Nu kan apoteken beställa kanylburkar direkt på vår hemsida. Nu görs beställning av kanylburkar av apoteken här på hemsidan. För att beställa, fyll i era uppgifter i formuläret nedan. Observera att det

 40. Fyll i formuläret och skicka in så kommer någon av våra kontaktpersoner höra av sig till er så snart som möjligt.

 41. I Jönköpings kommun har det utarbetats en blankett som du som fastighetsägare skall fylla i för att på ett lätthanterligt sätt redovisa ditt brandskydd. Blanketten följer det allmänna råd som

 42. Här hittar du blanketter för försäljning av folköl och tobak. Ansökan om serveringstillstånd görs via webbformulär i vår e-tjänst. Försäljning av folköl Folkölsförsäljning, anmälan.pdf Folköl,

 43. Blanketter om bygglov och anmälan för anmälningspliktiga åtgärder enligt PBL. Ansökningsblanketterna kan skrivas ut eller fyllas i direkt på skärmen, men då det krävs underskrift. Efter underskrift

 44. Här finns blanketter för kultur- och fritidsförvaltningens bidrag till föreningar. Mer information om kultur- och fritidsförvaltningens bidrag finns i dokumentet Riktlinjer för stöd till ideella

 45. Om du är intresserad av att bli familjehem kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig.

 46. Om du är intresserad av att bli familjehem till ensamkommande barn och ungdomar kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Ditt namn (förnamn, efternamn) * Yrke/studerande Ev ytterligare

 47. Om du är intresserad av att bli jourfamiljehem kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Ditt namn (förnamn, efternamn) * Yrke/studerande Ev ytterligare medsökande (förnamn, efternamn)

 48. Om du är intresserad av att bli kontakfamilj kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Ditt namn (förnamn, efternamn) * Yrke/studerande Ev medsökandes namn (förnamn, efternamn) Ev

 49. Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj för ensamkommande barn och ungdomar kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Ditt namn (förnamn, efternamn) * Yrke/studerande Ev medsökandes

 50. Om du är intresserad av att bli kontaktperson till en person med funktionshinder kan du fylla i en intresseanmälan:

 51. Om du är intresserad av att bli kontaktperson till en person med funktionshinder kan du fylla i en intresseanmälan:

 52. Om du är intresserad av att bli kontaktperson till barn eller ungdomar kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Yrke Din ålder (minst 22 år) * Dina fritidsintressen * Din erfarenhet av barn

 53. Om du är intresserad av att bli kontaktperson till ensamkommande barn eller ungdomar kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Yrke Din ålder * Dina fritidsintressen * Din erfarenhet av barn

 54. Om du är intresserad av att bli stödfamilj och regelbundet vill ta emot ett barn med en funktionsnedsättning i ditt hem kan du fylla i en intresseanmälan. Yrke/studerande: Ålder: Fritidsintressen:

 55. Om du är intresserad av att bli stödfamilj och regelbundet vill ta emot ett barn med en funktionsnedsättning i ditt hem kan du fylla i en intresseanmälan. Yrke/studerande: Ålder: Fritidsintressen:

 56. Fyll i ansökan nedan för önskemål om boendeparkering. I formuläret kan du som har e-legitimation installerad på din dator, mobil eller surfplatta göra din ansökan. Observera att e-legitimationen (till

 57. Här kan du säga upp din boendeparkering. Du kan också säga upp ditt abonnemang för Tullporten. Uppsägning ska göras senast 30 dagar före nytt kvartal. Om uppsägningen görs senare fortsätter

 58. Har du boendeparkering i Jönköping eller Huskvarna och har bytt bil? Då ska du anmäla ditt nya registreringsnummer till oss. Förutsättningen för att ändringen ska gå igenom är att villkoren för

 59. Organisationer, föreningar och studieförbund med verksamhet riktad mot seniorer, kan boka lokaler i Seniorernas hus Hyra Restaurangen 50:-/timma Allrummet 40:-/timma En del av allrummet 20:-/timma

 60. Via Bokningscentralen kan föreningar, företag och privatpersoner boka och hyra sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner och andra kommunala sport - och fritidsanläggningar. I Jönköpings kommun

 61. Är du en byggherre med intresse av att bygga på kommunal mark? Vi uppdaterar intresselistan för anvisad byggnation på kommunal mark. För att få inbjudan, som skickas digitalt, ska följande uppgifter

 62. Jönköpings kommun erbjuder båtplatser i Jönköpings respektive Huskvarnas hamnar. Båtplatserna upplåts fast eller tillfälligt. Rätten att nyttja båtplatsen är tidsbestämd från 1 maj -31 oktober. Fasta

 63. När man installerar en cistern som ska innehålla olja eller liknande ska miljö- och hälsoskyddskontoret informeras skriftligt minst 6 veckor innan du börjar använda cisternen. Det gäller också om du

 64. Om du slutar att använda en cistern som ligger under marken, ska den i första hand grävas upp och och tas bort. Det gör du efter att cisternen är tömd och rengjord. Påfyllningsrör, avluftningsledning

 65. Fyll i ansökan nedan för önskemål om att hyra cykelbox vid Jordbrons infartsparkering.

 66. Dokumentarkiv för Fastighetsportalen. Anvisningarna gäller vid inleverans av dokument till tekniska kontoret för producerade ny- eller ombyggnationsprojekt i Jönköpings kommun. Anvisningar

 67. Om villkoren kring växelvis boende uppfylls, så kan du ansöka om ersättning eller skolskjuts, för elev i grundskolan och gymnasieskolan. Här finns blanketter och anvisningar. Läs först informationen

 68. enligt 9 kap 6 § miljöbalken Med anmälan ska också lämnas en situationsplan som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter, bostäder och platsen för mellanlagring av farligt avfall

 69. Har din soptunna gått sönder anmäler du det här. Observera att om du själv har orsakat skadan och kärlet måste bytas måste du stå för kostnaden. För aktuella prisuppgifter vänligen kontakta

 70. Ska du flytta måste du göra en anmälan till oss så du inte står kvar som betalningsansvarig för vatten och avfall. Kontakt Abonnentservice 07:30-09:00 (juni-aug 08:00-09:00), 09:30-12:00, 13:00-14:30,

 71. Sveriges kommuner har enligt lagen (1987:24) rätt att fatta beslut om fordonsflyttning. Fordonsflyttning är en viktig funktion för att säkerställa både framkomligheten och miljön. Exempel på fordon

 72. Här kan du ställa en fråga om du är orolig för ditt barn, i förskolan eller skolan. Din fråga kan handla om barnets hälsa eller lärande och utveckling, vart du ska vända dig för att få hjälp etc. Det

 73. Du som bor utanför Jönköpings kommun, men vill att ditt barn ska gå i en kommunal grundskola i Jönköping, ansöker här. Ansökan är uppdelad på förskoleklass, respektive årskurs 1-9. Fullgöra skolgång i

 74. Här hittar du näringslivsregistret över Jönköpings kommun alla registerade företag och organisationer. Här kan du söka bland över 12000 aktiva företag och organisationer. Till företagsregister

 75. En anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att miljö- och hälsoskyddskontoret ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten, omfattningen och

 76. Gör din ansökan om försörjningsstöd genom att fylla i formuläret. Vi behöver dina svar inför ditt första besök med handläggare. Fyll i de svaren du kan innan du kommer på ditt första besök. Vid

 77. Vill du berika din vardag? Vill du göra en insats, och bredda din erfarenhet? Då är du den vi söker! Är du intresserad av att bli god man för ensamkommande flyktingbarn? Fyll då i intresseanmälan

 78. Vill du berika din vardag? Vill du göra en insats? Vill du bredda din erfarenhet? Då är du den vi söker! Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare fyll i överförmyndarnämndens

 79. För att gräva i kommunal mark krävs tillstånd. Se Bestämmelser för arbeten i kommunal mark. Ansökan görs till tekniska kontoret Här ansöker du om tillstånd att gräva i kommunal mark, hos väghållaren,

 80. ​Här kan du ansöka om hjälp med hemtjänstinsatserna städning, tvätt, inköp, post-, bank- och apoteksärenden (hjälp i hemmet). Antingen använder du formuläret nedan eller så fyller du i och skriver ut

 81. Anmälan om husbehovstäkt enligt 9 kap 6 § miljöbalken. Husbehovstäkt, anmälan om husbehovstäkt enligt 9 kap 6 § miljöbalken.pdf

 82. Vill du starta en verksamhet som erbjuder behandlingar där skalpell, tattoo- och piercingverktyg eller andra skärande eller stickande verktyg används? Först måste en anmälan göras till miljö- och

 83. Du som är kund, till exempel restauranger, bostads- och hyresrättsföreningar, kan beställa hämtning av glas. Vi hämtar måndagar och fredagar. Kontakt Abonnentservice tfn 036-10 20 60

 84. Vi kan hämta vitvaror och tungt elavfall hos dig. Anmäl om du vill ha hämtat i formuläret.

 85. I Hållbarometern finns en samlad information om kommunens miljömålsarbete som uppdateras 1-2 gånger per år. Vad är visionen? Vilka är målen? Vilka åtgärder görs för att nå målen? Vem är ansvarig och

 86. Den här blanketten använder du som är vårdnadshavare, om ditt barn går i grundskolan eller grundsärskolan, och ni flyttar till, inom eller från kommunen. Blanketten används när du flyttar till

 87. Här finns blankett för ansökan om inackorderingtillägg för dig som är gymnasieelev. Ta del av information och villkor innan du ansöker. Inackorderingstillägg, ansökan.pdf Inackorderingstillägg 2016-17

 88. Du som är vårdnadshavare, elev eller lärare kan här logga in på Vklass och Barnwebben med e-legitimation eller mobilt bankID. I lärplattformen Vklass skriver du in ditt barns förskole- och

 89. Om du/ni är intresserad av att delta i Föräldrastegen fyller du i intresseanmälan nedan. Vi kontaktar dig när vi startar en ny grupp. Anmälan avser: * 1 förälder 2 föräldrar Barnets/barnens ålder: *

 90. Vill du som fastighetsägare medverka till att dämpa hastigheten genom utplacering av blomlådor kan du skicka in en intresseanmälan. OBS! Läs reglerna innan du skickar din intresseanmälan! Antal

 91. Har du hittat en tomt eller ett småhus som passar dig Använd blanketten för att anmäla ditt intresse Intresserade kan vända sig till Mark- och exploatering, Västra Storgatan 16 (Juneporten), 551 89

 92. För att anmäla ditt intresse av att bli timvikarie inom förskola och skola fyller du i en intresseanmälan. Utöver fasta tjänster och längre vikariat behöver vi ibland personer för kortare vikariat

 93. Kartan över Jönköpings kommun är interaktiv. Det innebär att du enkelt kan förflytta dig i kommunkartan och söka eller välja vilken information du är intresserad av att se. Det finns ett antal tänd-

 94. Kartan visar upptagningsområden till alla kommunala grundskolor. Visningsläget för kartan kan variera, beroende på din webbläsare/version. Klicka på plustecknet i kartfönstret för att visa/förstora

 95. Om växtskyddsmedel eller biocider ska användas behövs oftast tillstånd, anmälan eller underrättelse till miljö- och hälsoskydds-nämnden. Läs mer på sidan Bekämpningsmedel, regler och tillsyn , eller i

 96. Här har du möjlighet att lämna klagomål på något inom verksamheterna i förskola, skola och vuxenutbildning. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För

 97. Här har du möjlighet att lämna klagomål som gäller maten i skola och förskola. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För enkelhetens och snabbhetens

 98. Här har du möjlighet att lämna klagomål kring skolsituationen, om du är elev eller vårdnadshavare. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För

 99. Här har du möjlighet att lämna klagomål på skolskjutsen. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För enkelhetens och snabbhetens skull bör klagomål i

 100. Här har du möjlighet att lämna klagomål på vuxenutbildningen. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För enkelhetens och snabbhetens skull bör klagomål

 101. Kommunens kvalitet i korthet - Jönköpings kommun Om webbplatsen Startsidan Webbkarta Snabblänk till Kontakta oss Snabblänk till Offentlighetsprincipen Sveriges kommuner och landsting, SKL, gör varje

 102. Anmälan om krossning, sortering eller sortering av jord, berg-, grus- och byggnadsmaterial. Anmälan om krossning, mekanisk bearbetning, sortering av jord, berg- grus- och byggnadsmaterial.pdf

 103. Här finns blanketter och bestämmelser för kultur- och fritidsnämndens kulturstipendier Mer information om de olika kulturstipendierna finns i bestämmelserna för respektive stipendium. Kulturstipendier

 104. Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till studieförbund, föreningar, fristående grupper och enskilda med kulturverksamhet och kulturinstitutioner. Kultur- och fritidsnämndens bidrag är

 105. Kvicksilver, anmälan om efterbehandling vid avetablering, sanering eller utbyte av kvicksilverförorenade avloppsrör.pdf Kontakt Linda Vikström Miljö- och hälsoskyddsinspektör Tfn 036-10 54 66

 106. Anmälan enligt 9 kap 6–8 § miljöbalken Gäller lantbruksföretag med 101–200 djurenheter för fjäderfä och grisar samt 101–400 djurenheter för nötkreatur. Lantbruksföretag med över 100 djurenheter,

 107. Kontakta gärna oss innan du ansöker om lantmäteriförrättning Lantmäteriförrättningen påbörjas genom att behörig fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare skriftligen ansöker om förrättning hos

 108. Lediga jobb Här kan du söka på Befattning och Arbetsställe. Alla yrkesområden Arbetsterapeuter Arkiv- och biblioteksassistenter m.fl. Barnskötare Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.

 109. Lokaler som just nu är lediga i Jönköpings kommun. Förteckningen omfattar kontorslokaler, lagerlokaler, butikslokaler och industrilokaler. Har du en ledig lokal som du vill hyra ut? Fyll i dina

 110. Lotterier har länge varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor. I Sverige regleras lotteriverksamheten i lotterilagen och lotteriförordningen. För att föreningar ska få sälja lotter krävs

 111. Här kan du lämna personuppgifter och önskemål om datum och plats för vigseln. Formuläret underlättar registreringen av korrekta namnuppgifter, önskat datum m.m. Ring handläggaren för bokning och mer

 112. Större verksamheter har möjligheten att beställa matavfallspåsar i större mängder. En helpall innehåller 240 buntar 9 liters påsar.

 113. Vid nyetablering av miljöfarlig verksamhet som klassas som anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), ska anmälan göras till miljö- och hälsoskyddskontoret minst sex veckor innan

 114. Sedan 1995 delar Jönköpings kommun årligen ut ett miljöpris. Från 2002 är priset uppdelat i två klasser; en på 25 000 kr som är öppen för alla och en för skolor och förskolor där prissumman är 15 000

 115. Fyll i formuläret nedan och skicka in ditt förslag till naturvårdspristagare. Vem eller vilka vill du nominera till naturvårdspriset? * Adress till den som nomineras * Telefon och e-post till den som

 116. Beställning av nybyggnadskarta Använd gärna e-tjänsten nedan för att göra en beställning av nybyggnadskarta. Läs gärna denna information innan du gör din beställning. Du kan också använda vår blankett

 117. Om du vill beställa ett nytt lösenord för att kunna logga in till Vklass via appen kan du göra det här.

 118. Föreningar som söker verksamhetsbidrag måste hantera sin närvaroregistrering via Internet. Alla föreningar som söker verksamhetsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen, ska registrera närvaro via

 119. Inventering av PCB i byggnad När inventering av PCB har genomförts ska blanketten skickas in till miljö- och hälsoskyddskontoret. Anmälan om PCB-sanering Blanketten skickas in av fastighetsägaren när

 120. Här kan du göra en beräkning för att uppskatta vilken avgift du får för den vård eller omsorg som du behöver. Länk till beräkning av avgift

 121. Prenumeration på nyhetsbrev Jönköping i siffror - Jönköpings kommun Om webbplatsen Startsidan Webbkarta Snabblänk till Kontakta oss Snabblänk till Offentlighetsprincipen Är du intresserad av att

 122. Jönköpings kommun delar ut ett pris till en eller flera personer som gjort något utöver det vanliga för barn. Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna ideella insatser som leder till att barns

 123. Den som tänker göra upp en påskeld eller valborsmässoeld ska anmäla detta till räddningstjänsten. I formuläret nedan ska du anmäla att du ska anordna en eld. Påskeld ska anmälas senast kl 16:00 på

 124. Behöver du en ny vattenmätare kan du använda blanketten för att beställa. Rekvirera vattenmätare.pdf

 125. Från den 1 maj 2013 erbjuder Jönköpings kommun fler nyanlända invandrare samhällsorientering. Den nya lagen gäller för vissa nyanlända invandrare som inte omfattas av målgruppen, i lagen om

 126. Denna sida är till för dig som studerar på Jönköpings vuxenutbildning. Genom att logga in på din sida kan du se din nuvarande studieplan. Ditt användarnamn är alltid ditt personnummer och ditt

 127. När du anmäler servis tänk på att lämna in blanketten i god tid innan anslutning önskas utförd. Detta gäller även när servisavsättning redan finns. Servisanmalan.pdf

 128. Här kan du anmäla skada som uppstått i skola eller förskola, på personliga tillhörigheter. Skadeanmälan.pdf

 129. Om du anser att det finns särskilda skäl som motiverar skolskjuts trots att riktlinjerna inte medger det, så ansöker du här. Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl.pdf

 130. Sortera rätt i Jönköping är en sopsorteringsapp där du snabbt kan få svar på hur ditt avfall ska sorteras och var närmaste sortergård eller återvinningsstation finns. Sortera rätt i Jönköping I

 131. När du fiskar i Munksjön eller Rocksjön måste du ha ett fiskekort. Sportfiskekortet kostar ingenting och du får det genom att skriva in dina uppgifter i formuläret nedan. Fiskekortet ska därefter

 132. Statistik på karta - Jönköpings kommun Om webbplatsen Startsidan Webbkarta Snabblänk till Kontakta oss Snabblänk till Offentlighetsprincipen I kommunkartan redovisas statistik för kommunens 75

 133. Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete inom någon av kommunens verksamheter? Välkommen att kontakta oss och diskutera en inriktning som matchar både dig, dina studier och den

 134. För att ändra din studieplan, krävs ett godkännande från din rektor och att ändringen följer Skollag och förordningstexter. En kontakt med din studie- och yrkesvägledare kan vägleda dig inför din

 135. Här kan du ställa dina frågor om bygglov och anmälan enligt PBL i Jönköpings kommun. Du får återkoppling på din fråga inom 5-7 arbetsdagar.

 136. Synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra och utveckla socialtjänstens verksamhet ytterligare. Socialtjänsten erbjuder stöd, service och behandling inom verksamheterna äldreomsorg,

 137. E-tjänst för att lämna in ansökan om bygglov till bygglovsavdelningen i Jönköping.

 138. Förtroendemannaregister med politiker och aktuella politiska uppdrag. Det finns just nu 512 förtroendevalda i databasen. Sök på namn Och/eller välj ort Välj ort BANKERYD BOTTNARYD EKSJÖ FORSERUM

 139. Sök bidrag till föreningen direkt på webben. Ansökan om verksamhets- och lokal- och anläggningsbidrag m.fl. bidrag för föregånde kalenderårs verksamhet, söker föreningen senast 1 mars varje år. För

 140. Här kan du se tidigare sändningar från kommunfullmäktige. Förteckning över tidigare sändningar. Webb-TV, kf 2017-04-27 Webb-TV, kf 2017-04-19 Webb-TV, kf 2017-03-30 Webb-TV, kf 2017-02-23 Webb-TV, kf

 141. För att få hantera brandfarlig vara eller explosivvara måste du ha ett tillstånd. Tillståndet kan sökas av såväl en fysisk som en juridisk person. Tillståndsinnehavaren ska utse en eller flera

 142. Ansökan Här kan du ansöka om olika typer av serveringstillstånd, via vår e-tjänst . Stadigvarande serveringstillstånd Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Tillfälligt serveringstillstånd

 143. Tolk- och översättarservice erbjuder språktolkning för myndigheter, organisationer och företag. För att beställa tolk kan du ringa oss på 036-10 60 12 eller boka via TSRonline, kontakta oss för

 144. Här kan du fylla i din adress och få ut en pdf-karta över din tomt i A4-format. Tomtkartan är ett enkelt utdrag ur baskartan över en fastighet. Den innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar

 145. Vid uppställning av byggställning, container, upplag och liknande söks tillstånd hos polisen. TA-plan skickas till stadsbyggnadskontoret. Vid upplåtelse av kommunal mark söks tillstånd hos Polisen,

 146. ​Här kan du ansöka om trygghetslarm om du är yngre än 80 år. Antingen använder du formuläret nedan eller så fyller du i och skriver ut pdf-filen Trygghetslarm (yngre än 80 år), ansökan som ligger

 147. ​Här kan du beställa trygghetslarm om du är äldre än 80 år. Antingen använder du formuläret nedan eller så fyller du i och skriver ut pdf-filen Trygghetslarm (över 80 år), beställning som ligger under

 148. Här kan du checka ut från kommunens P-hus om biljettautomaten inte fungerar. Vid fel på biljettautomaterna erbjuder vi ett formulär här, för utcheckning.

 149. Förlängning av redan erhållet tillstånd för utplacering av blomlådor Gällande placering * Adress Postnummer Postadress Antal blomlådor * Datum * Kontaktperson Förnamn Efternamn Telefon E-post

 150. Här ansöker du om du vill byta grundskola för ditt barn, till en kommunal grundskola. Val av kommunal skola, 2016-2017, ansökan.pdf Val av kommunal skola, 2017-2018, ansökan.pdf

 151. På valwebben beställer du dina inloggningsuppgifter och gör ditt val. Uppgifterna skickas till den mailadress som är registrerad på din skolas elevexpedition. Kontakta elevexpeditionen på din skola om

 152. Registrera mätarställningen på din vattenmätare. Logga in med ditt kundnummer och personnummer (ååååmmddxxxx) eller organisationsnummer. Har du ett organisationsnummer lägger du till 2 valfria siffror

 153. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig för tillsynen över vattenskyddsområdena enligt vattenskyddsföreskrifterna. Därför är det miljö- och hälsoskyddsnämnden som bland annat beslutar om tillstånd

 154. Om du vill skicka en fråga till oss, så kan vi kontakta dig. Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss. Kontaktuppgifter Förnamn Efternamn Telefon Mobiltelefon E-post Vad vill du ha hjälp med?

 155. Är du student och söker ämne för uppsats eller examensarbete? IUP och/eller E-dok Det finns en del som pekar på att elever från resursstarka hem är de som "får ut något" av skolans sätt att

 156. I lärplattformen Vklass får du som vårdnadshavare en överblick över ditt barns studier i skolan och/eller aktiviteter runt ditt barn i förskolan. I Vklass kan du som är vårdnadshavare kommunicera med

 157. Planerar du att skaffa värmepump för mark, grund- och ytvatten? Då måste du anmäla detta till miljö- och hälsoskydds kontoret innan du börjar installationen. Prata alltid med dina närmaste grannar så

 158. Via din webbläsare kan du följa kommunfullmäktiges sammanträde i direktsändning. Totalt finns det 3 kameror i lokalen varav en är riktad mot en teckenspråkstolk. Vill du se sammanträdet i efterhand är

 159. I Öppen kanal kan du framföra åsikter och klagomål eller ställa frågor om Jönköpings kommun och dess verksamhet. Här kan du ställa en fråga eller lämna en synpunkt till Jönköpings kommun. Frågan

 160. Utifrån Socialstyrelsens föreskrifter är det möjligt för personal i förskola eller skola att utföra egenvård gentemot barn/elever, om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gjort en sådan bedömning.

 161. Här har vi samlat alla blanketter som bland annat rör god man och förvaltare. Blanketterna kan fyllas i på datorn. Ansökan om att driva näring.pdf Ansökan om samtycke till egendomens fördelning i