search
Sök
menu
Meny

Bredband och IT

Kommunens invånare ska ha möjlighet till snabb bredbandsuppkoppling. Det är en prioriterad fråga för Jönköpings kommun.

Övergripande mål för bredbandsutbyggnaden i kommunen är att år 2020 ska 90 % av alla hushåll och företag i Jönköpings kommun, såväl i tätort som på landsbygd, ha tillgång till snabbt bredband (teoretisk hastighet på 100 Mbit/s eller faktisk hastighet på 50 Mbit/s).

Detta fastställdes i kommunfullmäktige i oktober 2014 i samband med att kommunens program för bredbandsutbyggnad antogs. Syftet med programmet är att på en övergripande nivå fastställa mål och ambitionsnivå för Jönköpings kommun gällande bredbandsutbyggnad samt att belysa utvecklingsbehoven ur ett samhällsperspektiv.  

Kommunens roll i bredbandsutbyggnaden är att skapa goda förutsättningar för utbyggnaden, undanröja hinder och främja en sund konkurrens. I programmet ingår en handlingsinriktad plan som ska vara vägledande för kommunens arbete med att ge goda förutsättningar för utbyggnad av bredband de närmaste åren.

Jönköpings stadsnät – Wetternet

Jönköpings kommuns helägda kommunala bolag Jönköping Energi äger ett stadsnät som är öppet för alla tjänsteleverantörer som vill nyttja detta. Är du företagare, villa- eller fastighetsägare som vill undersöka möjligheten till fiberuppkoppling? På Wetternets webbplats kan du få information om hur du anmäler ditt intresse och hur du går tillväga i ansökningsprocessen.

Flera leverantörer erbjuder fiberanslutning i Jönköpings kommun

Flera leverantörer har gått ut med erbjudanden om fiberanslutning till boende i olika områden i Jönköpings kommun. Leverantörerna Jönköping Energi, Telia och IP-Only erbjuder fiberinstallation och tjänster i öppna fibernät. Som kund betalar man då en anslutningsavgift för fiberinstallationen och väljer sedan vilka tjänster man vill använda vad gäller internet, TV och telefoni.

Priser, villkor, leveranstid, avtalstid m.m. skiljer mellan leverantörerna, och även utbudet av tjänster. För att fiberutbyggnaden ska bli av finns det ibland ett krav på andel/antal boende i området som anmält intresse och undertecknat avtalet om fiberinstallation. Kontakta leverantören för besked.  

Utbyggnad av fiber på landsbygden

Alla på landsbygden inom Jönköpings kommun har möjlighet att beställa fiberanslutning till hushållet eller företaget.

Jönköping Energi erbjuder alla på landsbygden i kommunen att ansluta sig till det öppna fibernätet Wetternet. Utbyggnaden sker i etapper och ska vara klar år 2020. Inom flera områden pågår utbyggnad och inom de fem sista områdena har försäljningen påbörjats. De områden där intresset är störst byggs ut först. Mer information finns på wetternet.se där du kan söka på din adress och läsa om erbjudandet för just din fastighet.

Även Telia och IP-Only erbjuder fiberanslutningar inom vissa områden på landsbygden i Jönköpings kommun. Mer information finns på telia.se och ip-only.se.

Pågående utbyggnad och finansiering

På landsbygden i Jönköpings kommun pågår just nu en omfattande utbyggnad av bredband via fiber och cirka 55 procent av landsbygdshushållen har erbjudits en anslutning. Merparten av dessa hushåll ligger inom områden som har tilldelats statliga medel från det nationella landsbygdsprogrammet. Eftersom de statliga medlen inte räcker för att bygga ut fibernät till hela kommunen medfinansierar Jönköpings kommun utbyggnaden av stamnät till de områden som inte har fått statliga medel. Detta för att samtliga hushåll, även de hushåll som ligger avlägset, ska kunna beställa fiberinstallation till en rimlig kostnad. Insatsen bidrar till att framtidssäkra landsbygden så att boende och företagande kan bibehållas och utvecklas i hela kommunen.

Kontakt

Thomas Olofson
bredbandssamordnare
tfn 036-10 25 78