Sopsaltning testas i vinter

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut
Informationsskylt om sopsaltning

Vintern 2015/2016 testade kommunen s.k. sopsaltning på gång- och cykelvägen mellan hamnpiren och Bankeryd.

Att sopsalta innebär att ett och samma fordon både sopar och saltar samtidigt. 

Fordonet är utrustat med både plogblad, sopvals och saltspridare. En mindre mängd snö kan tas bort direkt vid sopningen. Om det är större mängder snö kan en extra plogning dock behövas före sopsaltningen.

Varför testa sopsaltning?

Syftet är långsiktigt att få fler att cykla även vintertid. Jönköpings topografi är komplex - stadsnära sjöar som drar in fukt på cykelbanorna, stora höjdskillnader runt stadskärnan, med temperatur- och väderleksskillnader som ibland medför utmaningar.

Mattias Bodin, som är kommunens projektledare för Hållbart resande, säger så här om testet: – Vättern har en stor inverkan på vinterväglaget samtidigt som höjdskillnaden i relation till den här metoden är ett frågetecken. Den förväntade nyttan är ett säkrare underlag att cykla och gå på, och som ska skapa bättre förutsättningar för vintercyklister och gående. Därmed skapas även bättre förutsättningar för att kunna låta bilen stå. Efter säsongen kommer vi att utvärdera testet.

Testets omfattning

Testet genomfördes under hela vinterperioden, på sträckan mellan piren i Jönköping och till rondellen i Bankeryd, och enbart gång- och cykelvägen på östra sidan om Kortebovägen. Skyltar finns utmed sträckan.

Enligt friktionsmätningar gjorda av VTI (Sopsaltning av cykelvägar – för bättre framkomlighet och säkerhet för vintercyklister, 2014) kan friktionen variera ganska mycket längs de sopsaltade cykelstråken.

Här finns risk för hala partier längs de sopsaltade stråken:

 • Skadad eller ojämn beläggning
 • Avvikande beläggning, t ex betongplattor och smågatsten
 • Cykelmyror och annan vägmarkering
 • Brunnslock
 • Där osaltade stråk korsar eller ansluter
 • Där cykelstråk korsar bilväg – särskilt cykelöverfarter med röd termoplastisk beläggning
 • Nedsmutsning från byggtrafik

Cykla försiktigt.

Utvärdering

Sopsaltning har testats hela vintern på sträckan mellan Hamnpiren och Bankeryd. Tekniska kontorets gatuavdelning har genomfört sopsaltningen, och Stadsbyggnadskontoret, som ansvarar för trafikfrågorna, har nu gjort en enkätundersökning för att se hur testet upplevts av trafikanterna. 109 personer har svarat på enkäten. Nästan 90 % av de svarande är nöjda, och lika många anger att man anser att kommunen bör fortsätta med sopsaltning.

Service och nyheter

Självservice

Nyheter

 1. Trygghetsdagen 4 juni 2016 - en aktivitetsdag för hela familjen

  Under trygghetsdagen i Rådhusparken den 4 juni kl. 11.00–15.00 kan du ta del av en mängd olika tips, råd samt prova-på aktiviteter för att bli lite tryggare i din vardag.

 2. Guidad vandring i Rosariet den 2 juni

  På torsdag bjuder vi in till guidad vandring i Rosariet på Rosenlund.

 3. Är du snabb som tåget?

  Det kan du testa under vårt deltagande på Jönköpings marknad den 27 maj 2016. Kom till vårt tält och utmana en vän i vår roliga reaktions-tävling och passa på att prata med oss om den kommande höghastighetsjärnvägen!

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00