search
Sök
menu
Meny

Hastighetsöversynen

För att få en säkrare trafik, ökad trygghet, mindre utsläpp och mindre buller sker just nu en hastighetsöversyn inom Jönköpings kommuns tätorter. Just nu skyltar vi om i i Jönköping och Huskvarna. Fr.o.m den 22 december 2016 gäller de nya hastigheterna.

Hastighetsöversynen innebär att vi skyltar om från 50 till 40 (i vissa fall till 60) och från 70 till 60 inom tättbebyggt område, men också att vi utför en rad fysiska åtgärder som ska göra att bilisterna kör långsammare.

Exempel på åtgärder är refuger, avsmalningar och belysning. Åtgärderna görs där det största behoven av att korsa gatorna finns, det vill säga vid skolor, busshållplatser och centrumbildningar.

Under hösten 2015 påbörjas planeringen av översynen i centrala Jönköping och Huskvarna. Under samma period kommer vi att ändra på hastigheter i Bankeryd, Trånghalla, Bottnaryd och Ryd.

Sex kommundelar på fem år

Område

År

1. Kaxholmen, Skärstad, Ölmstad

2011

2. Hovslätt, Norrahammar, Taberg, Månsarp

2012

3. Tenhult, Öggestorp

2013

4. Gränna, Visingsö

2014

5. Bankeryd, Trånghalla, Bottnaryd, Ryd

2014

6. Centrala Jönköping och Huskvarna

2016

 

Bild på höghus

En olycka på vägen kan bero på olika faktorer men hastigheten har den största betydelsen för allvarliga följder en trafikolycka får. (Klicka på bilden och se!)

Bakgrund

Bakgrunden till hastighetsöversynen är ett riksdagsbeslut från 2008 om att nya hastigheter ska införas för att framförallt minska antalet olyckor med oskyddade trafikanter.

Det handlar om att hitta en balans mellan kraven på trafiksäkerhet, miljö, tillgänglighet, framkomlighet, positiv regional utveckling och jämställdhet.
I bedömningarna av de nya hastigheterna ingår också klimatpåverkan, buller och luftkvalitet.

Restid

Räkna ut hur lite du påverkar restiden om du höjer eller sänker hastigheten från 90 km/tim genom att klicka på den röda bilden.

Bild på snurra

Kontakt

Johnny Johansson
Trafikingenjör

Thomas Sandahl
Trafikingenjör
Tfn 036-10 50 00