search
Sök
menu
Meny

Hastighetsöversynen Öggestorp

Under 2014 justerades hastigheterna i Öggestorp. Som enda åtgärd föreslogs att den nuvarande hastighetsbegränsningen 30 km/h ersätts med 40 km/h.

Åtgärdsplanen är beslutad av stadsbyggnadsnämnden. Se beslutet nedan.