search
Sök
menu
Meny

Hastighetsöversynen Örserum

Under 2014 justerades hastigheterna i Örserum. Några fysiska åtgärder genomfördes också för att tydliggöra trafikmiljön.

Åtgärdsplanen är beslutad av stadsbyggnadsnämnden.

Hastigheter utanför tättbebyggt område beslutas av Länsstyrelsen och Trafikverket.

Örserum - föreslagen åtgärdsplan

Beslutad åtgärd:

Port bredd 6 m

Port bredd 6 m