Stadsparken, Jönköping

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut
Ponnyhäst med ryttare

Jönköpings mer än 100 år gamla stadspark är en av kommunens främsta tillgångar, för både kommuninvånare och besökare.

Området i västra Jönköping var ursprungligen vildvuxet med buskrik blandskog. År 1896 uppläts området till allmän park. Då bildades ett stadsparkssällskap, som fram till 1965 hade huvudansvaret för parken.
 
Stadsparken är ingen parkanläggning i egentlig mening med prydnadsplanteringar, utan en naturpark, som inom sina gränser innehåller mycket av orörd natur och miljö.
 
I början av år 1900 lät stadsparkssällskapet under ledning av den välkände plantskolemannen och trädgårdsdirektören M.P Andersén i Jönköping plantera träd och buskar mellan nuvarande Stadsparksvallen och Dunkehallavägen. En del av dessa träd och buskar jämte en hel del nya träd, buskar och barrväxter har etiketterats och man kan i detta arboretum (en i studiesyfte gjord plantering) studera växternas namn och härkomst.

Friluftsmuseum

Friluftsmuseets historia börjar redan 1901 då ingenjör Algot Friberg köpte Bäckaby medeltida träkyrka och lät forsla den stock för stock till Jönköpings stadspark. Så småningom flyttades fler äldre byggnader till parken och ett friluftsmuseum växte fram.
Idag finns bl.a. en ryggåsstuga från Hallands län, ett tråddrageri från Gnosjö, ett sockenmagasin från Ingatorp, ett soldattorp med ekonomibyggnader från Linderås och en klockstapel från Norra Solberga socken i Jönköpings stadspark.

Fågelmuseum

Fågelmuseet är inrymt i en vacker tegelbyggnad från 1914. Samlingarna består av 1450 monterade svenska fåglar av 330 arter samt 2500 fågelägg av 280 arter. Här finns både vanliga och ovanliga häckfåglar samt regelbundna flyttfåglar, men även arter som bara besökt landet vid något tillfälle. Fågelmuseet blev byggnadsminne 1992.
Huvudman för verksamheten är Kultur- och fritidsförvaltningen.

Kontakt: tfn 036-10 31 52 under maj-aug (övrig tid kontakt via Tändsticksmuseet. Tfn 036-10 55 43)

Lekpark

En stor och fräsch lekpark ligger centralt i stadsparken.

Stadsparksvallen

Klassiska Stadsparksvallen ligger vackert i Jönköpings stadspark. Anläggningen invigdes redan 1902 och var fram till 1981 även friidrottsarena. Numera spelas det bara fotboll på "Vallen".

Service och nyheter

Självservice

Nyheter

  1. Är du snabb som tåget?

    Det kan du testa under vårt deltagande på Jönköpings marknad den 27 maj 2016. Kom till vårt tält och utmana en vän i vår roliga reaktions-tävling och passa på att prata med oss om den kommande höghastighetsjärnvägen!

  2. Nominerade till Naturvårdspriset 2016

    Sex nomineringar som alla bedöms uppfylla kriterierna har vi tittat närmare på inför Naturvårdspriset 2016.

  3. Betala din P-avgift med telefonen - nu möjligt utan extra kostnad

    Det är enkelt och snabbt, och från den 23 maj kan du betala din parkeringsavgift med telefonen utan att det kostar extra. Du kan använda app, sms eller samtal.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00