Jönköpings kommuns stadsarkiv

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut

Jönköpings stadsarkiv förvarar närmare 6000 hyllmeter arkivhandlingar som på olika sätt belyser kommunens historia från mitten av 1800-talet fram till idag

Kommunala arkiv är en del av det nationella kulturarvet. De ska bevaras och vårdas så att rätten att ta del av allmänna handlingar tillgodoses. Arkiven ska även främja behovet av information för rättsskipning, förvaltning och forskning.

Arkivverksamheten i Jönköpings kommun styrs av arkivlagen och ett kommunalt arkivreglemente. Enligt dessa har Jönköpings stadsarkiv tre stora verksamhetsområden:

 • Forskarservice. Består av att vägleda och tillhandahålla material till forskare, studenter och övrig allmänhet. I detta arbete ingår också att ta emot studiebesök och att informera om arkivbestånden.

 • Arkiv och magasin. Omfattar förvaring och vård av arkiv. Dessutom ska arkivförteckningar och register upprättas för att arkivens innehåll så tillgängligt som möjligt.

 • Arkivtillsyn. Bedrivs genom besök och andra kontakter med myndigheter och bolag i kommunal regi. Stadsarkivet ger vägledning och råd om arkivbildning, förteckningsarbete, gallring och förvaring.

Mer information finns på Stadsarkivets egen webbplats, se länk.

Kontakta oss

Jönköpings stadsarkiv
Jönköpings kommun
Stadsarkivet
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 20

Utlämnande
av allmän handling

Lise-Lott Fredriksson,
1:e arkivarie
Tfn 036-10 59 09

Besöksadress
Arkivhuset
Dag Hammarskjölds plats 1
Jönköping

Service och nyheter

Självservice

Nyheter

 1. Informationsmöte om nytt HVB-hem i Norrahammar

  Jönköpings kommun kommer att starta ett nytt HVB-hem för ensamkommande barn i Norrahammar. Med anledning av detta bjuds allmänheten in till ett informationsmöte där vi berättar om verksamheten.

 2. Nya naturreservat diskuteras på möten

  Nu går starskottet för det första av två möten om föreslagna nya naturreservat. Naturreservat är ett sätt att för all framtid skydda ett område.

 3. Kultur- och fritidsnämndens kulturstipendiater 2016  

  Nu är årets kulturstipendiater utsedda! Kultur- och fritidsnämnden, Jönköpings kommun delar ut 80 000 kronor.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00