Jönköpings kommuns stadsarkiv

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut

Jönköpings stadsarkiv förvarar närmare 6000 hyllmeter arkivhandlingar som på olika sätt belyser kommunens historia från mitten av 1800-talet fram till idag

Kommunala arkiv är en del av det nationella kulturarvet. De ska bevaras och vårdas så att rätten att ta del av allmänna handlingar tillgodoses. Arkiven ska även främja behovet av information för rättsskipning, förvaltning och forskning.

Arkivverksamheten i Jönköpings kommun styrs av arkivlagen och ett kommunalt arkivreglemente. Enligt dessa har Jönköpings stadsarkiv tre stora verksamhetsområden:

 • Forskarservice. Består av att vägleda och tillhandahålla material till forskare, studenter och övrig allmänhet. I detta arbete ingår också att ta emot studiebesök och att informera om arkivbestånden.

 • Arkiv och magasin. Omfattar förvaring och vård av arkiv. Dessutom ska arkivförteckningar och register upprättas för att arkivens innehåll så tillgängligt som möjligt.

 • Arkivtillsyn. Bedrivs genom besök och andra kontakter med myndigheter och bolag i kommunal regi. Stadsarkivet ger vägledning och råd om arkivbildning, förteckningsarbete, gallring och förvaring.

Mer information finns på Stadsarkivets egen webbplats, se länk.

Kontakta oss

Jönköpings stadsarkiv
Jönköpings kommun
Stadsarkivet
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 20

Utlämnande
av allmän handling

Lise-Lott Fredriksson,
1:e arkivarie
Tfn 036-10 59 09

Besöksadress
Arkivhuset
Dag Hammarskjölds plats 1
Jönköping

Service och nyheter

Självservice

Nyheter

 1. Trygghetsdagen 4 juni 2016 - en aktivitetsdag för hela familjen

  Under trygghetsdagen i Rådhusparken den 4 juni kl. 11.00–15.00 kan du ta del av en mängd olika tips, råd samt prova-på aktiviteter för att bli lite tryggare i din vardag.

 2. Guidad vandring i Rosariet den 2 juni

  På torsdag bjuder vi in till guidad vandring i Rosariet på Rosenlund.

 3. Är du snabb som tåget?

  Det kan du testa under vårt deltagande på Jönköpings marknad den 27 maj 2016. Kom till vårt tält och utmana en vän i vår roliga reaktions-tävling och passa på att prata med oss om den kommande höghastighetsjärnvägen!

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00