search
Sök
menu
Meny

Gestaltningsuppdrag Flahultsskolan

Jönköpings kommun projekterar för en ny tillbyggnad på Flahultsskolan i Norrahammar. Byggnaden beräknas stå färdig våren 2016. Nu utlyses gestaltningsuppdrag för tillbyggnaden.

Bagrund/objekt

Flahultsskolan är en 6-9 skola belägen i Norrahammar strax söder om Jönköping. Jönköpings kommun projekterar för en ny tillbyggnad av hus 2. Plan 1 kommer att inrymma lektionssalar för textil- och träslöjd, bild, hemkunskap samt personalutrymmen. Plan 2 inrymmer teorisal/grupprum, centralyta samt fläktrum. Byggnaden beräknas stå färdig våren 2016.

Norrahammar ligger ca 15 km sydväst om centrala Jönköping. Kommundelen ligger i Tabergsåns dalgång med omgivande höjder. I tätorten bor knappt 4500 personer och i hela samhället drygt  4700 invånare.

Samhället växte upp kring Norrahammars bruk som bland annat tillverkade värmepannor och järnspisar. En gradvis nedläggning av bruket startade i början av 1980-talet och i början av 1990-talet var verksamheten helt nedlagd. Anor av brukssamhället lever vidare genom Norrahammars Industri- & Bygdemuseum.

Förutsättningar på platsen

Norrahammar ingår tillsammans med Hovslätt, Månsarp och Taberg i kommundelen Tabergsådalen. I Norrahammar ligger grundskolorna Brodalsskolan, Slättenskolan och Flahultsskolan, som är uppsamlingsskola år 6-9 för hela Tabergsdalen.

I anslutning till skolan ligger Norrahammars sportcentrum med badanläggning, tennishall och Hammarvallen. Norrahammar har ett rikt idrotts- och föreningsliv med bland annat fotboll, tennis och ishockey.

Intresseanmälan

Anmälningstiden för intresseanmälan har gått ut. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit emot 51 ansökningar. Av dessa har tre valts ut för skissuppdrag till konstnärlig gestaltning av Flahultsskolan:

Charlotte Öberg Bakos, Gnesta
Malin Persson, Amsterdam
Melissa Henderson, Malmö

Budget

Totalbudget för konstnärlig gestaltning: 397 000 svenska kronor.
Skissarvode: 19 850 kr/person (max 3 skissuppdrag). Resterande budget, 337 450 svenska kronor, ska rymma alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande. Exempelvis egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkringar samt eget arvode för genomförande och konstnärligt arvode.

Enligt KRO:s riktlinjer bör cirka 40% av totalbudgeten, efter att skissarvoden är avdragna, avsättas för nedlagt arbete och konstnärligt arvode.

Jönköpings kommun avsätter 1 % av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation av fastigheter för kommunal verksamhet.

Tidplan

  • Publicering av annons för intresseanmälan:  2015-09-23
  • Sista dag intresseanmälan: 2015-10-21
  • Besked om eventuellt skissuppdrag: 2015-11-06
  • Sista dag för skissförslag: 2016-01-07
  • Beslut i kultur- och fritidsnämnden: februari 2016

Tidplan för genomförande av gestaltningsuppdraget görs i samråd med utvald konstnär.

Kontakt

Ann Johnson
Intendent
Kultur- och fritidsförvaltningen
Tfn 036-10 25 47