search
Sök
menu
Meny

Utbildning i HLR och Första hjälpen

De första minuterna efter en olycka kan vara avgörande för hur stora chanser en skadad har att överleva och hur allvarliga följderna blir. Kunskaper om första hjälpen och HLR, hjärt- och lungräddning kan rädda liv.

HLR/AED - Hjärt- och lungräddning
Deltagaren ska efter genomförd utbildning kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna utföra HLR (Hjärt- lungräddning), stabilt sidoläge och alarmering. Innehåller även grundläggande kunskap i hur en hjärtstartare fungerar (AED). Max 12 personer. Enligt HLR-rådets riktlinjer.

Första hjälpen (L-ABC)

Deltagaren ska efter utbildningen ha ökad handlingsberedskap för omhändertagande vid akut sjukdom eller olycka. Deltagaren lär sig vad man kan göra för att hjälpa en akut sjuk eller skadad person innan ambulansen kommer. Enligt HLR-rådets riktlinjer.

Första hjälpen Barn

Olycksfall, första hjälpen, inriktning barn.

HLR/AED samt Första hjälpen

Möjlighet finns att kombinera HLR/AED och Första hjälpen.

D-HLR

På utbildningen i D-HLR får deltagaren fördjupade kunskaper i HLR och hur en hjärtstartare (defibrillator) används. Max 6 personer

Kontakt

Hanna Pennheim
Glansgatan 7
Jönköping
Tfn 036-10 39 29