Grupper för barn och tonåringar

Barn som pusslar

Här finns stöd för barn och ungdomar som har en familjemedlem som är eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller mediciner. Våra gruppsamtal ger barn möjlighet att umgås och prata med andra som har liknande erfarenheter.

Familjebehandling erbjuder stöd för barn mellan 6-15 år, där användande av alkohol eller droger hos en vuxen i familjen fått negativa konsekvenser för barnet.

I våra grupper får du möjlighet att:

  • få förklaringar som kan hjälpa dig att förstå din livssituation
  • prata om dina upplevelser
  • sätta ord på dina tankar och känslor
  • få kunskap om att det aldrig är ditt fel att din mamma/pappa/syskon använder alkohol eller droger
  • få träffa andra som har liknande erfarenheter
  • få hopp om att det kan bli bättre

Stödet ges till hela familjen. Vi erbjuder åldersanpassade grupper, individuella stödsamtal, föräldrasamtal och familjesamtal. Vi kommer tillsammans överens om vad som passar bäst. Gruppen träffas en eftermiddag i veckan under 10-12 veckor.

Ansöka om stöd för barn och unga

Ställ dina frågor och ansök om stödinsats via e-post: barngrupper@jonkoping.se. Om du eller ditt barn redan har kontakt med socialtjänsten kan du tala direkt med din socialsekreterare. Om du vill vara med i vår gruppverksamhet våren 2023 vill vi ha din ansökan senast den20 januari.

Besök hos oss är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Musslan
Kapellgatan 6A, Jönköping

barngrupper@jonkoping.se