search
Sök
menu
Meny

Kemikalier i butiker, regler för märkning

Dunkar med kemikalier i en butik.

Alla som säljer kemikalier har ansvar för att lagstiftningen följs– farlighetsmärkning, barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning.

Alla kemiska produkter son säljs ska vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning, som gäller sedan 2017-06-01.  Hela distributionskedjan; tillverkare, importörer, distributörer, återförsäljare ansvarar för att produkterna är rätt märkta enligt CLP förordningen och att märkningen är på svenska.

 • Tillverkare och importörer av kemiska produkter har huvudansvaret för hur förpackningar utformas.
 • Butikerna ansvarar för att produkterna som säljs har korrekt utformning och märkning. 
 • Miljö- och hälsoskyddskontoret kontrollerar hur butikerna hanterar kemiska produkter.

Miljö- och hälsoskyddskontoret inspekterar hösten 2017

Jönköpings kommuns miljö- och hälsoskyddskontor deltar i ett nationellt tillsynsprojekt och kommer att kontrollera om reglerna följs, det vill säga:

 • att alla kemiska produkter, som kräver faromärkning, är märkta enligt EU:s CLP-förordning
 • att faromärkningen är på svenska
 • att barnskyddade förslutningar och kännbar varningsmärkning finns på de produkter där det krävs.

Ett antal verksamheter som säljer kemiska produkter till allmänheten kommer att besökas under hösten 2017.

Redan inköpta varor som används på arbetsplatser och i bostad
Kemiska produkter som används på arbetsplatser ska vara ommärkta senast 2019-06-01. Produkter hemma hos privatpersoner behöver inte märkas om så länge de används för privat bruk och inte säljs vidare.

 

Butikens egenkontroll

 • Utse någon att ha ansvar för kemiska produkter.
 • Gör stickprov vid leverans:
  - skruva åt korkar 
  - korrekt märkning?
  - finns barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning där det behövs?
 • Placera kemikalierna svåråtkomligt för små barn och med avstånd till livsmedel som kan dra barns uppmärksamhet till sig.
 • Återrapportera till leverantör och tillverkare vid upptäckta fel.

Barnskyddande förslutningar
Farliga kemiska produkter ska ha barnskyddande förslutningar.
Många tror att barnskyddande förslutningar är en garanti för att ett barn inte ska kunna öppna den. I själva verket innebär inte barnskyddande förpackning att den är helt säker. Det betyder bara att den tar längre tid för ett barn att öppna. Dessutom kan vissa barnsäkra förslutningar upphöra att fungera för att innehållet påverkar plasten i korken eller locket.
Förgiftningstillbud med kemikalier kan ske i hemmet och i butiker. Förvara kemikalier oåtkomligt för barn och väl avskilt från mat och dryck.

Förpackningar med tändvätska som säljs till allmänheten
Förpackningen ska vara svart, ogenomskinlig och innehålla högst en liter.
På förpackningen ska följande text finnas: ”Förtäring av tändvätska, även mycket små mängder, kan leda till livshotande lungskador”.  ”Farligt, kan ge lungskador vid förtäring” eller ”Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna”.

Om olyckan är framme
Ring 112 och begär giftinformationscentralen

Rapporter och informationsmaterial

Foldern "Kolla korken" riktar sig till föräldrar och personal på förskolor. Beställ den från miljö- och hälsoskyddskontoret eller skriv ut den (dubbelsidigt och vik).

På Kemikalieinspektionens webb; kemi.se  finns mycket bra material.

Du kan också ta del av rapporter från miljöskyddstillsynen. Se under Dokument.

Kontakt

Karin Hellström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 30

Therese Mattisson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 25 01

Maria Thorell
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 72 13

Gudrun Bremle
Kemikaliestrateg
Tfn 036-10 61 08