search
Sök
menu
Meny

Kontroll av badvatten

En miljöinspektör som står i vattnet och tar ett prov.

Under sommaren tar vi prover på badplatsernas vattenkvalitet.  Vi kontrollerar bland annat bakteriehalten i vattnet och eventuell algblomning. Resultatet hittar du på Havs- och vattenmyndighetens webbsida, Badplatsen.

Badplatsen – en koll på den badplats du ska besöka

Sommaren 2015 startade Havs- och vattenmyndigheten "Badplatsen" en nationell webbsida över badplatser där alla provresultat redovisas. Du kan söka på badplatsens namn eller på kommun och därefter visas en karta över badplatsen. Vill du se badplatser i Jönköpings kommun finns det en länk "Badplatser och kvalitet på badvatten i Jönköpings kommun" med uppgifter från de badplatser vi inspekterar, se Länkar nedan

I kartan hittar du

 • badvattenkvalitet – badets klassning samt senaste provtagningsresultaten. Bedömningen görs utifrån halten av tarmbakterier i vattnet.
 • uppgifter om algblomning och andra aktuella upplysningar
 • badplatsens läge och om det är ett EU-bad
 • ansvarig kommun, om du har frågor, till exempel om det finns risk för miljögifter i vattnet vid eller nära din badplats.


Hur ofta tar vi prov och hur går det till?

Föreskrifter från Havs- och vattenmyndigheten och de krav som EU-direktivet ställer, beskriver hur och hur ofta vi ska ta prover. Vi ska vara säkra på att badvattnet är så bra att människors hälsa inte kan komma till skada.

Provet tas där de flesta badar. Den som tar provet antecknar väder, vind och ungefär hur många som badar. Man går ut till ca 100 cm djup. Där sänker man ner en steril flaska ca 30 cm i vattnet, lite vinklat uppåt mot ytan. Sedan för man flaskan under vattnet i en cirkelrörelse. Man mäter även vattentemperaturen ca 30 cm under ytan.

Provtagning av badvatten, bakterier

Vi letar efter en bakterie som finns i tarmarna hos både människor och varmblodiga djur: Escherichia coli. Ett prov som visar att det finns över 100 bakterier/100 ml är tjänligt med anmärkning och prov som överstiger 1000/100 ml är otjänligt.

Vi letar också efter intestinala enterokocker. Ett prov som visar över 100/100 ml klassas som tjänligt med anmärkning och ett prov som överstiger 300/100 ml klassas som otjänligt.

Vad händer om det blir en anmärkning för bakterier?

Om ett prov visar tjänligt med anmärkning ska ett nytt prov tas på samma plats inom fem dagar efter det första provet. Är det frågan om ett otjänligt prov ska ett nytt prov tas inom tre dagar. Blir resultatet fortfarande tjänligt med anmärkning eller otjänligt måste fler prover tas vid badplatsen med ett visst avstånd mellan varje för att man ska kunna kartlägga orsaken.

Visuell kontroll

När vi tar prov på badvatten gör vi också en så kallad visuell kontroll. Det betyder att vi tittar efter bland annat alger, färgförändringar i eller i anslutning till vattnet.

Vi tittar också efter olja, fenoler, ytaktiva ämnen, tjärrester och lukt av kemikalier. Dessutom tittar vi på hur det står till med städning, livbojar, och skyltar om hundförbud.

Är förekomsten av alger liten eller måttlig går det fortfarande att bada i vattnet. Är det däremot frågan om en stor förekomst är det olämpligt att bada och vi sätter upp en varningsskylt. Vanligtvis ser då vattnet mycket motbjudande ut vilket i sig brukar göra att de flesta undviker att bada.

 

Algblomning

Är förekomsten av alger liten eller måttlig går det fortfarande att bada i vattnet. Är det däremot frågan om en stor förekomst är det olämpligt att bada och vi sätter upp en varningsskylt. Vanligtvis ser då vattnet mycket motbjudande ut vilket i sig brukar göra att de flesta undviker att bada.

Det som orsakar algblomning är att fritt svävande växtplankton/alger som till exempel blågrönalger, bildas i stora mängder. Detta kan bero på flera orsaker:

 • det finns god tillgång på näring framför allt fosfor och kväve
 • varmt i vattnet
 • vindstilla väder

Fenomenet algblomning förekommer året om, men de farligaste infinner sig under juli och augusti. Giftet som algerna bildar kan stanna kvar längre än själva blomningen och därför ska man undvika bad ett tag efter blomningen upphört.

En algblomning känns igen på att vattnet blir grönt, blågrönt, gult eller rött och prickformiga eller trådformiga alger syns. Är det mycket alger flyter de upp till ytan och kan täcka olika stora delar av vattnet. I annat fall grumlas vattnet av algerna.

Det som händer om man badar i ett vatten med algblomning är att man till exempel får irritation på huden och i ögonen. Har man svalt vatten kan man må illa, kräkas och få diarré, men man måste få i sig en hel del vatten för att det ska påverka hälsan. De mest utsatta grupperna är barn och djur. Symtomen hos djur (hund) går fort och yttrar sig i diarré och rörelseproblem. Det är viktigt att så fort som möjligt ta djuret till en veterinär.

Varför skiftar kvaliteten på badvattnet?

Badvattens kvalitet kan påverkas av bland annat

 • varmt väder, som gör att bakteriernas tillväxt ökar
 • kanadagäss och andfåglar, vars avföring bidrar till högre värden
 • vindar, som kan göra att omsättningen i vattnet försämras
 • regn, eftersom vatten från mark, dagvatten och avlopp då kommer ut i sjön
 • även vi människor bidrar på olika sätt till förorening av vattnet

Badsäsong 1 juli - 15 augusti

Enligt EU:s definition har vi i Jönköpings kommun badsäsong 1/7-15/8. Provtagningarna ska köra igång senast två veckor före badsäsongen. Om värmen kommer tidigare startar också provtagningarna tidigare. Hur ofta vi tar prover beror på badets klassning. En badplats klassas som ett EU-bad om det är i genomsnitt fler än 200 badande per dag med badväder. Provtagningar görs minst en gång per månad vid EU-bad och övriga bad.

Badvattenprofiler

Enligt badvattendirektiv (2006/7/EG) är det krav på att det ska finnas badvattenprofiler för alla så kallade EU-bad.  Badvattenprofilen ger en beskrivning av badvattnets fysikaliska, geografiska och hydrologiska egenskaper. Finns det några möjliga föroreningskällor? Hur kan det påverka badvattnet och kan det skada hälsan hos de som badar?

Kontakt

Hälsoskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Tfn 036-10 64 74