search
Sök
menu
Meny

"Tveka inte att ta kontakt med oss"

Tre kvinnor framifrån

Pandemin påverkar vår vardag på många olika sätt. Isolering och förlorade rutiner ökar riskerna för missbruk. Här delar några av socialsekreterarna på missbruksvårdens mottagning med sig av tankar och reflektioner kring situationen.

Mottagningen är öppen för personer över 20 år som bor i Jönköpings kommun. Socialsekreterarna Cecilia Billing, Lejla Bekric och Marie Gustafsson-Vestman arbetar till vardags med att ta emot och hantera ansökningar, förfrågningar och anmälningar gällande missbruk och beroende av alkohol, droger eller spel om pengar.

Hur ser ni på corona/covid-19 – och de risker som eventuellt kan kopplas till hemmasittande och karantän?

– Det har inte gått tillräckligt lång tid än för att vi inom missbruksvården i Jönköpings kommun ska kunna se några tydliga konsekvenser av Corona. Generellt kan vi säga att isolering och förlorade rutiner gör att fler dricker eller spelar mer än de annars skulle göra. Personer som sedan tidigare redan ligger på en riskkonsumtion av alkohol kan löpa risk att öka konsumtionen till följd av exempelvis isolering, oro för sin ekonomi och sina anhöriga som vid andra kriser. Isoleringen gör även att anhöriga eller kollegor kanske inte upptäcker att en person i deras närhet ökat sin konsumtion.

Om jag är orolig över att jag dricker och/eller spelar för mycket? Vad ska jag göra? Var vänder jag mig?

–Du kan alltid vända dig till oss på missbruksvårdens mottagning, för rådgivning och information om vilken hjälp vi kan erbjuda. Du kan även vända dig direkt till missbruksvårdens verksamheter Junepol eller Slottsgruppen. Du kan också vända dig till din vårdcentral eller till företagshälsovård. Och om du behöver hjälp med abstinensbehandling eller avgiftning hör du av dig till psykiatriska akutenheten på Länssjukhuset Ryhov.
–I Jönköping finns även möjlighet att besöka exempelvis AA, NA och LP-stiftelsen som är självhjälpsgrupper för att uppnå nykterhet och drogfrihet. Dessutom finns andra nationella verksamheter, exempelvis spelberoendegruppen eller alkohollinjen som man kan kontakta via nätet eller telefon.

Om jag är orolig över en anhörig eller kompis, hur kan jag bäst hjälpa till?

–Du har möjlighet att kontakta oss för att göra orosanmälan. När man lämnar en orosanmälan tar vi kontakt med personen i fråga och ser om och hur vi kan hjälpa personen. Du kan också kontakta Anhörigstöd för att få vägledning.

Har ni några generella tips kring missbruk som ni vill skicka till allmänheten/våra medborgare i dessa dagar?
–Tveka inte att ta kontakt med oss för rådgivning.

Telefonnummer att skriva upp:

Missbrukarvårdens mottagning: 036-10 69 57
Junepol : 036-10 58 62
Slottsgruppen: 036-10 69 70
Anhörigstöd: 0724-51 18 75

Här hittar du mer information om kommunens arbete kring missbruk och beroende

Publicerad: