search
Sök
menu
Meny

Lämna in förslag till Stadsbyggnadspriset 2017!

Vy över Jönköping

Förslagen kan lämnas i tre klasser: god byggnadsvård, god arkitektur och god livsmiljö.

För samtliga gäller att de ska vara färdigställda under 2017. Förslagen ska vara inlämnade till stadsbyggnadskontoret senast den 1 november 2017.

De tre klasserna är:

  • God byggnadsvård - varsam och pietetsfull ombyggnad, vård eller restaurering av en äldre byggnad, återuppbyggnadsprojekt samt särskilda objekt där stora krav ställts på god anpassning med hänsyn till stadsbild och stadsmiljö
  • God arkitektur - ny byggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang
  • God livsmiljö - byggnadsverk eller anläggning som bidragit till att utveckla en god livsmiljö, ekologiskt, socialt eller på annat sätt t.ex. god tillgänglighet.

Stadsbyggnadspriset har delats ut årligen sedan 1994. Priset är till för att främja god byggnadsvård, god arkitektur och goda livsmiljöer i Jönköpings kommun.

Publicerad: 2017-10-11 09.04