search
Sök
menu
Meny

Artiklar från Jönköpings kommun

Du kan få nyheterna i ditt

RSS-ikon

 • ”Vi har delat med oss av vår kunskap om smittsstäd...
  ”Vi var ute väldigt tidigt och ställde om fokus på att hålla kontaktytor rena för att minska risken för smittspridning. Vi är glada att vi har kunnat bidra på riktigt och att vår organisation kunnat föregå med gott exempel.”

 • En vecka i orange - mot våld
  I slutet av november uppmärksammar vi Orange Day - den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor.

 • Bostäder, grönska och hållbara transporter – vikti...
  Tidigare i år genomförde kommunen en digital medborgardialog där medborgarna fick lämna synpunkter om vad de tycker är viktigt när Jönköping växer och utvecklas. Synpunkterna som kom in är ett underlag i den fortsatta planeringen av Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare .

 • ”Pandemin kastade omkull vårt fokus”
  ”När pandemin kom fick vi släppa allt och ställa om på dagen. Det var tufft men alla i personalen har varit helt fantastiska, ställt upp på alla tänkbara sätt och tagit hand om varandra och våra medborgare.”

 • Vanliga frågor och svar om de skärpta lokala allmä...
  Är det okej att gå till gymmet? Vad innebär fysisk kontakt? Behöver barn hålla avstånd? Här hittar du frågor och svar som hjälper dig att göra rätt och minska smittspridningen.

 • Så agerar Jönköpings kommun efter skärpta allmänna...
  De skärpta allmänna råden för att stoppa smittspridningen av covid-19 som infördes den 3 november innebär flera förändringar för Jönköpings kommuns verksamheter. Bland annat stängs simhallar och fritidsgårdar för allmänheten och de medarbetare som har möjlighet ska arbeta hemifrån.

 • Tyck till i medborgardialogen om Österängens utvec...
  När kommunen växer är det en stor utmaning att kunna utveckla olika kommundelar och stadsdelar på ett bra sätt. Fler bostäder behövs samtidigt som platsens kvaliteter ska kunna bevaras och brister förbättras. Därför ska vi nu ta fram ett planprogram för Österängen.

 • Första spadtaget i kvarteret Övertaget
  Skeppsbron utvecklas vidare. På morgonen tisdagen den 27 oktober satte kommunen, Jkpg Fast, Gärahovs bygg och Lidl gemensamt spaden i marken för ett av stadens nya nyckelkvarter - Övertaget.

 • "Vi måste våga vara medmänniskor"
  Socialsekreterare Charlotta Holmström delar med sig av sina råd kring oro kopplat till våld i nära relationer.

 • De hjälper dig att få koll på pengarna
  När livet förändras och tillvaron vänds upp och ner kan det få konsekvenser för ekonomin. Men det finns hjälp att få när skulderna växer. Det finns också mycket du kan göra själv, för att få kontroll över dina pengar.

 • "Tveka inte att ta kontakt med oss"
  Pandemin påverkar vår vardag på många olika sätt. Isolering och förlorade rutiner ökar riskerna för missbruk. Här delar några av socialsekreterarna på missbruksvårdens mottagning med sig av tankar och reflektioner kring situationen.

 • Varför är det så viktigt med pollinerande insekter...
  Just nu pågår flera så kallade LONA-projekt (Lokala Naturvårdsprojekt) i kommunen som ska gynna bin och andra pollinerande insekter och på så sätt även den biologiska mångfalden. Men varför är det så viktigt?

 • Råd om oro för små, mellanstora, stora barn – och ...
  Många barn har många frågor om det som händer i världen just nu. Vilka svar är bäst att ge för att lindra oro? Och vad ska vi vuxna säga när vi själva saknar svar?

 • "Ett hej kan göra stor skillnad"
  Våga fråga, våga lyssna, våga hjälpa och våga ta hjälp. Elin Isfall, ansvarig för samordningen av kommunens suicidprevention, delar med sig av några livsviktiga råd och reflektioner i pandemitider.

 • Spång, hoj, hockey eller scen och poesi – välkomme...
  Från folkpark och sortergård till dirt- och äventyrsbana. Gamla sortergården har bytt skepnad vid många tillfällen genom åren och nu blir den plats för nya äventyr.