search
Sök
menu
Meny

14 juni rullar nya stadsbusstrafiken igång

Röda bussar parkerade vid pantografer.

Tystare, renare, oftare. Nya stadsbusstrafiken med elbussar på linje 1, 2,3 och nya linje 4 kommer bli ett lyft. Bra både för stadsmiljön och för att fler ska välja att ta bussen (när råden om att undvika trängsel släpper).

I en växande stad där många människor samtidigt, snabbt och smidigt måste ta sig till skola, jobb och fritidsaktiviteter är en bra och attraktiv kollektivtrafiken en nödvändighet. Busstrafiken måste då får bra förutsättningar. Den satsningen som görs på stadsbusstrafiken nu är den största på 20 år, säger Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef.

Jönköpings kommun och Jönköpings länstrafik har de senaste åren arbetat utifrån en avsiktsförklaring för att göra kollektivtrafiken i Jönköping och Huskvarna bättre. Vi har förberett för nya elbussar genom att bygga laddplatser och bygga om Viktoriaplan i Huskvarna och Råslätt centrum till nya knutpunkter för bussarna. Vi har byggt nya busshållplatser för nya stombusslinjen, linje 4, mellan Vätterslund och Huskvarna (via centrum, Ryhov, A6 och Vättersnäs). Vi har också förbättrat framkomligheten för bussarna och flyttat och tagit bort en del hållplatser för att busstrafiken ska bli punktlig och snabb.

Detta tillsammans med nya, tysta och bekväma elbussar, som kommer går ännu oftare, skapar förutsättningar för att många ska välja att resa med stadsbussarna.

Den 14 juni börjar nya bussarna rulla. Under dagen kommer Jönköpings länstrafik och kommunen uppmärksamma den nya stadsbusstrafiken på olika sätt på Viktoriaplan, Rådhusparken och Råslätt resecentrum.

Jönköpings länstrafiklänk till annan webbplats

Läs mer om åtgärder för bättre stadsbusstrafik

Publicerad: