Vernissage: Vatten hela livet, lek utan vågor

etikett

Publicerad:

sdf

På andra våningen på Stadsbiblioteket förbereds för Vernissagen den 25 november. Då finns 'Vatten hela livet, lek utan vågor' på plats.

Vatten är det vi ligger i innan vi föds, sedan ska vi lära oss att simma i det. Men att bada är större än konsten att simma, det är socialt och en kultur.

Den konstnärliga förstudien till konsten i Nya Rosenlundsbadet, Vatten hela livet, lek utan vågor, har tagits fram av konstnären Kenneth Balfelt och socialantropologen Hanna Lockner. Syftet med rapporten var att skapa en gemensam vision för arkitekterna och konstnärernas framtida arbete.

Uppdraget var att genomföra en djupgående dialog- och medskapande process, genom platsbesök, samtal och studier av arkivmaterial, utforskar konstnären platsens historia, samtid och framtid. Med konstnärlig kompetens som nyckel tematiseras möjligheter för det fortsatta arbetet med konst och konstnärliga processer på det Nya Rosenlundsbadet.

– Detta är mer än en förstudie; det är en engagerande process där konst möter arkitektur, säger Filip Zezkovski Lind, tf avd chef kultur.

Att badandet är mer än simning och motion – att det är socialt är något som Balfelt och Lockner lyfter i rapporten. De har valt att titta på vilka sociala händelser som kan utgöra en grund till olika möten. I rapporten lyfts människans relation till vatten och med Balfelts konstnärliga blick har han studerat hur det offentliga rummet, som ett badhus, möter det mycket privata. Och hur konsten kan vara en del i det mötet.

– Är det egentligen något alls som indikerar att en simhall handlar om att anknyta med naturen? Simhallen kommer från en byggtradition av industri, effektivitet och modernism. Vi har tagit vatten från sin naturliga plats i naturen och tagit det in i en byggnad. I den processen har badhusdesign blivit bortkopplat från naturen, Kenneth Balfelt, konstnär.

Rapporten blir en inspirationskälla i det fortsatta arbetet med Nya Rosenlundsbadet och ska bidra till att konsten integreras inte bara i miljön utan också i det sociala.

Mitt i skissen
Inom ramen för Mitt i Skissen får besökare ta del av rapporten och ett nyproducerat videoverk av Kenneth Balfelt med utgångspunkt i vatten som livgivare. Titeln på videoverket som visas på Stadsbiblioteket, Vatten hela livet, lek utan vågor, sätter fingret på hur vatten påverkar kroppen, våra sinnen och tankar.

Vernissagen lördag 25 november kl 13.00–15.00, med invigningstal 13.30 med Kenneth Balfelt som berättar mer om rapporten och sitt konstnärskap.

Utställningen utgår från vattnet ur olika perspektiv – allt från väggens blå färg till litteraturen som inspireras av det blöta.

Kenneth A. Balfelt

Konstnären Kenneth A. Balfelt (född 1966 i Danmark) arbetar med konst som en plattform som ger utrymme till att tänka om. Den blir ett sätt att bilda nya metoder för stadsutveckling, medverkan, utveckling av urbana situationer och inkludering av socialt marginaliserade människor. Kenneth Balfelt Team gör offentliga projekt, utställningar och rapporter för att dela med sig av nya utvecklade metoder. Balfelt har konstverk i Danmarks Nationalgalleri, KØS Museum for Offentlig konst, Malmö Museum och Göteborgs Museum och har ställt ut på Rooseum (Malmö), Hamburger Bahnhof (Berlin), ZDB (Portugal), Arnolfini (UK), Museum of Contemporary Art Roskilde och har gjort ett antal offentliga konstprojekt som The injektion room project, Home of the men - Radical horizontality, Café Heimdal, Enghave Minipark - flytt av öldrickare och Rethinking and renovating Park of the People (Udvikling af Folkets Park).

Hanna Lockner

Hanna Lockner (f. 1991 i Sverige) är socialantropolog och konstnär specialiserad på de sociala aspekterna av stadsutveckling och konst i offentliga rum. Med erfarenhet av fältarbete i Indonesien, USA och Sverige har hon bedrivit kvalitativ forskning och analys av konstprojekt i miljöer där människor möts. Genom att använda kvalitativa metoder och studera det sociopolitiska sammanhanget utforskar hon skärningspunkten mellan konst, plats och människor i visuell kommunikation och representation inom offentliga rum. Hanna har en masterexamen i antropologi och offentlig konst från Stockholms universitet. Hon har även studerat på Konstfack och ägnat sig åt praktisk konst på Konstskolan i Stockholm.

Hanna Lockner har sedan 2022 samarbetat med Kenneth Balfelt i projektet Nya Rosenlundsbadet i Jönköping.