Arkitekttävling ska lyfta Hamnpiren och kajen

etikett

Publicerad:

Vybild över Jönköpings stadskärna med Hamnpiren i fokus.

En attraktiv mötesplats för alla, i hjärtat av Jönköping – piren och kajstråket ska spegla både strandliv, stadspuls och sjöliv. För att få bästa möjliga resultat när Hamnpiren och kajstråket ska utvecklas i framtiden bjuder vi nu in till en arkitekttävling.

Hamnpiren och tillhörande kajstråk är välbesökt, inte minst på sommaren, men det finns ett stort behov av utveckling här. Målet med utvecklingen är att ge stadskärnan bättre kontakt med Vättern, att göra strandremsan till ett attraktivt och tryggt upplevelsestråk samt att utveckla småbåtshamnen. För att uppnå detta utlyser Jönköpings kommun en arkitekttävling i samarbete med Sveriges Arkitekter, med start 1 mars.

Varför arkitekttävling?

Syftet med arkitekttävlingen är att få fram en genomförbar utformning för Hamnpiren och kajstråket. Tävlingen handlar också om att få idéer för hur kopplingen mellan Vättern och det befintliga väl fungerande restaurangstråket vid norra Munksjön ska stärkas genom utveckling av hamnkanalsrummet. Utformningen ska ta avstamp i kommunens arkitekturstrategi med dess tre kriterier för arkitektonisk kvalitet: att projektet har en tydlig arkitektonisk idé, att det samspelar med sin miljö och att det bidrar till sin omgivning.

– Vi ska hitta en strategi för hur vi kan utveckla pirområdet, hur det kan bli en identitetsskapande plats för hela Jönköping. Den här arkitekttävlingen blir extra spännande eftersom det är den första arkitekttävlingen kommunen anordnar på länge, och förhoppningen är att det blir fler framåt, säger Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt i Jönköpings kommun.

Många pusselbitar för en lyckad utformning

Arkitekttävlingen innebär att arkitektkontor bjuds in att ta fram en stadsbyggnadsidé med förslag på hur Hamnpiren och kajstråket kan utformas. Hur ska det se ut? Vilka funktioner behöver finnas här för att det ska bli en attraktiv och välkomnande plats för alla?

– När vi bestämde kriterierna för tävlingen tittade vi bland annat på svaren från medborgardialogen om utveckling av Vätterstranden i Jönköping som genomfördes sommaren 2021. Då kom det in en hel del svar om pirområdet som är värdefulla för oss i arbetet med att forma platsen utifrån de behov och önskemål som finns bland medborgarna, säger Tor Olsson, projektledare på stadsbyggnadskontoret och uppdragsledare för arkitekttävlingen.

Men platsen är komplex. Gällande detaljplaner är från 1910-talet och framåt och Trafikverket äger delar av stranden och har servitut på ytterligare delar av den. Vättern är skyddad av inte mindre fyra riksintressen – för friluftsliv, fiske, natur och kulturmiljö – och fungerar som dricksvattentäkt för en kvarts miljon människor. Vid utveckling av området behöver hänsyn tas dels till ovanstående faktorer, men även till huvudcykelstråket som går förbi här, till strandskyddet och Vätterns förutsättningar.

Så går arkitekttävlingen till

Från 1 mars kan arkitektkontor lämna in intresseanmälan för att delta i tävlingen. En urvalsgrupp med tjänstepersoner från Jönköpings kommun väljer sedan ut vilka som går vidare utifrån en rad kriterier: bland annat gällande gestaltning, funktion och organisation, hållbarhet, utvecklingsbarhet och genomförbarhet och förvaltning.

Urvalsgruppen kommer även titta på tidigare referensprojekt och arkitekternas programförklaring – där de redogör för hur de ser på platsen, uppdraget och hur de planerar arbeta. Slutligen väljer urvalsgruppen ut tre team som får ersättning för att ta fram förslag.

En jury bedömer de tre utvalda projekten

De tre utvalda tävlingsförslagen kommer sedan bedömas av en jury som består av politiker och tjänstemän i Jönköpings kommun samt två representanter från Sveriges Arkitekter. Förslagen ska bedömas utifrån de krav och önskemål som ställts. Juryn kan även ta hjälp av sakkunniga experter inom till exempel konstruktion, tillgänglighetsfrågor och jämställd stadsplanering.

– När de tre förslagen lämnats in i september planerar vi att ställa ut de olika förslagen för att medborgare ska kunna ta del av dem. Vi hoppas att förslagen kommer väcka intresse och debatt bland allmänheten, även om juryn beslutar om vilket förslag som vinner, säger Tor Olsson.

Vad händer sen?

Arbetet med utvecklingen av piren och området omkring kommer ta tid. Kommunen avser att det arkitektkontor som vinner får fortsatt uppdrag att arbeta med utvecklingen av pirområdet utifrån förslaget, i nära samarbete med tjänstepersoner på kommunen genom bland annat detaljplane­arbete och fördjupat programarbete.

Här kan du läsa mer om utvecklingen av Hamnpiren och kajstråket

Det här är juryn som utser vinnaren

Juryn består av politiker och tjänstemän från Jönköpings kommun samt två representanter utsedda av Sveriges Arkitekter:

Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt, Jönköpings kommun
Mona Forsberg (S), kommunalråd, Jönköpings kommun
Joakim Dahlström (M), kommunalråd, Jönköpings kommun
Tor Olsson, projektledare och uppdragsledare, Jönköpings kommun
Linda Bylefors, mark- och exploateringsingenjör, Jönköpings kommun
Filip Zezovski Lind, konstintendent, Jönköpings kommun
Bengt Isling, landskapsarkitekt Nyréns Arkitektkontor (utsedd av Sveriges arkitekter)
Arkitekt Sar/Msa, utses av Sveriges Arkitekter

Tävlingssekreterare

Josefine Bengtner, mark- och exploateringsingenjör, Jönköpings kommun
Ulrika Ebelin, landskapsarkitekt, Jönköpings kommun

Tävlingsfunktionär

Peter Strandsäter, upphandlare, Jönköpings kommun

Relaterade artiklar