search
Sök
menu
Meny

Basala hygienrutiner kan hindra smittspridning inom vård och omsorg

Man och kvinna vid dator

Mikaela Johansson och Thomas Axén arbetar som medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS).

Pandemin påverkar oss alla men på olika sätt. Inom vård och omsorg är det avgörande att hygienrutiner och skyddsutrustning är på plats. Möt kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterskor, som reder ut begreppen och berättar om sina tankar.

Mikaela Johansson och Thomas Axén arbetar som medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), och arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra kommunens vård och omsorg. Det gäller att ständigt försöka förbättra verksamheten. Och samtidigt se till att de lagar och föreskrifter som finns för kommunal vård och omsorg följs.

Hur ser ni på covid-19 och corona-pandemin?

Mikaela: Virus är något som alltid funnits i alla tider och som vi som sjukvårdspersonal i Sverige har stor erfarenhet av hur vi ska hantera. Detta virus är något nytt, det har gjort att vi varit tvungna att skaffa mer kunskap om det för att veta hur vi ska hantera det i verksamheten.

Är ni oroliga för att bli smittade?

Mikaela: Jag är inte orolig för mig själv, men jag känner oro för personer som är i riskgrupp.
Thomas: Inte jag heller, men jag är orolig för mina närstående, särskilt de äldre.

Finns det oro bland medarbetarna inom vård och omsorg?

T: Ja, jag kan förstå att en del är oroliga. Det är förståeligt att känslorna tar över, men det gäller att backa tillbaka och följa rutiner och riktlinjer. Vi måste förhålla oss till fakta. Det kan låta hårt, men det är så det är. Folkhälsomyndigheten är de som kan detta bäst och som har mest erfarenhet och bäst kunskap om smittor. De samarbetar med andra länders epidemiologer och har tillsammans en otroligt stor kunskap om hur detta virus ska hanteras.

M: Ja, och det handlar också om att vara källkritisk. Att inte tro på allt som media rapporterar, utan att lita på det som betrodda källor säger. Att lita på myndigheternas rekommendationer. Det finns flera skillnader mellan oss och vissa andra länder, t.ex. Kina, Italien och Spanien, och det är till exempel att vi haft lite mer tid att förbereda oss och lära av det andra varit med om.

Hur ser ni på tillgången till skyddsutrustning?

T: Bristen på skyddsutrustning har ju varit lika för alla, både internationellt och nationellt. Det har varit svårt att få den utrustning vi beställt. Det sker samarbete mellan socialstyrelsen, länsstyrelsen, regioner och kommuner för att kunna hjälpas åt att lösa utmaningarna med skyddsutrustningen.

M: Det är otroliga mängder med skyddsutrustning vi beställt, men problemet har varit att det inte levererats i den takt vi hoppats på. Men än har vi inte saknat något.

Skulle ni känna er trygga med den skyddsutrustning vi har tillgång till idag?

T: Ja, utifrån den kunskap vi har idag, så skulle jag känna mig trygg med den utrustning vi har tillgång till. Det krävs inte ”astronautdräkter” som de hade i början i Kina.

M: Det absolut viktigaste är att man som vård- och omsorgspersonal följer de basala hygienrutinerna. Det ger ett bra grundskydd för att förhindra att smitta eller smittas. Därefter läggs skärpta hygienrutiner och skyddsutrustning till.

Hur tänker ni kring de fall som det rapporterats om i media där vårdpersonal i andra delar av landet dött i corona?

T: Varje dödsfall är en tragedi i sig. Men jag brukar alltid titta på statistiken för att sätta saker i rätt perspektiv. Ser man till den, så är det oerhört få som dör i covid-19 som inte tillhör någon riskgrupp. Enligt en italiensk studie så är de allra flesta som dör gamla och sjuka. De flesta av dem som smittas får lindriga symtom och endast ett fåtal får kritiska symtom och behöver sjukhusvård.

M: Sedan är media bra på att lyfta enskilda fall i statistiken, så bilden blir missvisande. Här är det viktigt att vi som arbetar inom vård- och omsorg bidrar till att nyansera och lokalanpassa den bild som media visar. Att vi som kommun visar hur det ser ut och fungerar just i vår kommun, så att medborgare och medarbetar känner sig trygga.

Basala och skärpta hygienrutiner

I de basala hygienrutinerna ingår att hålla en god handhygien, använda skyddskläder i form av arbetskläder och i vissa arbetsmoment använda handskar och förkläde samt desinfektionsmedel. I vissa fall krävs skärpta hygienrutiner, t.ex. vid risk för droppsmitta. I fall då det finns misstanke eller konstaterade fall av covid-19 kompletteras de basala hygienrutinerna med förkläde, handskar, visir och i vissa fall även munskydd eller andningsskydd. Vissa delar av skyddsutrustningen syftar till att skydda den anställde och vissa delar syftar till att skydda vård- och omsorgstagaren.

Publicerad: 2020-05-26 15.56