etikett

Publicerad:

Bättre överblick av alla samhälls­byggnads­projekt

etikett

Karta är prickar markerar platsen för olika byggprojekt.

Nu är det enklare att få en överblick av alla byggprojekt, vägarbeten och andra utvecklingsprojekt som vi gör i den fysiska miljön för att samhället ska fungera och utvecklas.

Vi har utvecklat en slags portal på hemsidan där de allra flesta projekt som stör, påverkar eller intresserar invånare, företagare och föreningar ska presenteras. Projekten visas dels i en karta som bidrar till en bra överblick och dels i en lista under kartan.

Exempel på projekt är byggnationer av skolor och äldreboenden, förnyelse av vatten- och avloppsledningar, nya gång- och cykelvägar och utveckling av stadsdelar eller stadsmiljöer.

Meningen är att man kan följa ett projekt via hemsidan redan i ett tidigt skede – när det finns ett uppdrag att utreda till exempel att bygga en skola. Det blir enkelt för dem som berörs att veta vad kommunen utreder och planerar framåt, även om det inte är säkert att det i slutändan genomförs.

Ett av kommunfullmäktiges mål under den senaste mandatperioden var ”en sammanhållen samhällsplanering”, jag tycker man kan säga att denna del av hemsidan bidrar till en sammanhållen information inom samhällsplaneringen, säger Annica Snäll, kommunikationschef på Jönköpings kommun.

Förhoppningen är att portalen ska kunna utvecklas genom att fler projekt presenteras i ett tidigt skede. Det finns också planer på att visa kommande och pågående detaljplanearbeten.

Se samhällsbyggnadsprojekten