search
Sök
menu
Meny

Besöksmål i Äppledalen i fokus

Grafitgrå vinner Stadsbyggnadspriset 2019 för sin utbyggnad av kontor, café, lager och butik.

Grafitgrå, Kaxholmen 12:7, prisas för ny- och tillbyggnad av butik, café, kontor och lager.

Unikt besöksmål i Kaxholmen – så beskrivs Grafitgrå, vinnare av det prestigefyllda Stadsbyggnadspriset. Förutom det stora priset tog de även emot diplom i klassen god livsmiljö.

– Det är roligt att kunna sätta Äppledalen och Kaxholmen på kartan med ett attraktivt besöksmål. Vi är jätteglada över att landsbygden uppmärksammas och det här är ett kvitto på att det varit värt allt arbete vi har lagt ner, säger Elin Ginal, grundare av Grafitgrå och initiativtagare till utvecklingen av företagets lokaler intill Landsjön.

Janarne Wetterheim, Curt Andersson och Elin Ginal tog emot Stadsbyggnadspriset 2019 och diplom i klassen god livsmiljö.

Janarne Wetterheim, Curt Andersson och Elin Ginal.

Tillbyggnaden av Grafitgrås lokaler har varit ett gemensamt projekt tillsammans med fastighetsägaren Janarne Wetterheim på Vipeja Fastigheter AB och Elins morfar, arkitekten Curt Andersson. En gammal, välbevarad bysmedja i originalkaraktär utgjorde grunden – som under år 2019 har kompletterats med ny- och tillbyggnader från vår tid för att bli butik, café, kontor och lager.

– Vi har tagit vara på de hantverksmässiga traditionerna från smedjan, och bevarat dem samtidigt som vi har moderniserat, säger Curt.

– Tänk att vi, som inte är några storlirare, vann det här fina priset. Det är riktigt roligt att få ett bevis på att det varit ett lyckat projekt, säger Janarne Wetterheim.

Under torsdagens ceremoni i stadsbyggnadsnämnden delade ordförande Anders Samuelsson ut diplomen klasserna god livsmiljö, god arkitektur och god byggnadsvård till tre vinnare av de tolv nominerade.

Skolan mitt i byn som vågar ta plats

Diplomet i klassen god arkitektur delades ut till Tekniska kontoret, Jönköpings kommun, och Sweco Architecs AB. Tillsammans har de skapat en förskola som sticker ut i mängden med sitt lekfulla uttryck, med bland annat fönster i olika kulörer och storlekar.

– Målet var att ha barnen i fokus. Barnen ska känna att förskolan är lustfylld och pedagogisk, säger Liam Tran, byggprojektledare på Tekniska kontoret i Jönköpings kommun.

Miljonprogrammet blir kulturarv

I klassen god byggnadsvård tog Vätterhem och Tengbom emot diplom för fasadrenoveringen av flerbostadshuset Önskedrömmen 8, Råslätt, som renoveras efter 50 år. Genom varsam fasadrenovering har man återgått till byggnadens originalfasad och kompletterat med nutida kvalitéer. Öppnare balkonger och ljusa, trygga trapphus är en del av renoveringen.

– Jag vill tacka juryn för att ni lyfter fram originalarkitektur, det här är en revansch för miljonprogrammen, säger Thorbjörn Hammerth, vd på Vätterhem, när han tar emot diplomet.

Årets vinnare och juryns motiveringar

Vinnare av Stadsbyggnadspriset 2019 och i klassen god livsmiljö

Grafitgrå Café, Kaxholmen 1:27, för tillbyggnad av butik, café, kontor och lager.
Byggaktör: Vipeja Fastigheter AB & Grafitgrå Café
Arkitekt: Caj Andersson

Juryns motivering
"I denna lantliga kommundel, under det samlande namnet Äpple-dalen, utvecklar flera lokala varumärken tillsammans kvalitéer där arkitektur och design används medvetet. I Kaxholmen skapar Grafitgrå ett besöksmål med butik och café samtidigt som det med närliggande bad, kyrka och museum bidrar till att utveckla en social mötesplats och en tydlig entré till denna lilla ort. Med en gammal bysmedja med välbevarad original-karaktär som grund kompletterar nu nya omsorgsfullt gestaltade tillägg från vår tid anläggningen. En unik stämning uppstår i spänningen mellan det gamla industriellt ruffa och den nya skarpa trä-arkitekturen. Denna nya industribyggnad har trästomme och ett fint formspråk som associerar till samtida villaarkitektur. Den större skalan hanteras arkitektoniskt genom att husen delas upp i mindre volymer men hålls ihop av samma fasadmaterial av järnvitriolbehandlad stående träpanel. Som länk till smedjan läggs en ny entréaxel som vinterträdgård med café. Genom byggnadernas placering i t-form uppstår fina yttre rum med uteplats i söder och en urban utställningsgård mot sjön."

Vinnare i klassen god arkitektur

Vikaren 4, Kungsängen, ny förskola
Byggaktör: Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Arkitekt: Sweco Architects AB, Göteborg

Juryns motivering
"Vi är mitt i en skol- och förskoleboom. Med god arkitektur skapas en god livsmiljö där våra barn får rätt förutsättningar att utvecklas. Vi premierar här en god helhetsmiljö med kvalitéer från både stadsplanearbete och byggd miljö. I Jönköpings nya trä-stadsdel Kungsängen placeras förskolan medvetet mitt i byn med fasad mot det samlande trekantiga stadsrummet och med en entré och bilangöring direkt mot gatan. Arkitekturen vågar utrycka byggnadens centrala plats i stadsrummet och annonserar innehållet genom sitt lekfulla uttryck. Med en stående plankfasad av värmebehandlat trä och fönster i olika storlek och kulörer får arkitekturen gestalt och kvalitéer skapas både exteriört och interiört. Vinkelbyggnadens placering mellan det urbana och naturen ger goda förutsättningar för bra utelek och en direktutgång mot naturreservatet skapar möjlighet för fina utflykter. Projektet visar vägen mot en ny generation förskolor."

Vinnare i klassen god byggnadsvård

Önskedrömmen 8, Råslätt, för fasad renovering av flerbostadshus
Byggaktör: Vätterhem
Arkitekt: Tengbom, Jönköping

Juryns motivering
"Efter 50 år ska nu Råslätt renoveras. Det är en uppgift som kräver olika metoder för att lyckas. I den första etappen renoveras de först byggda elementhusen från 60-talet, de hus som idag är studenthus. En beprövad byggnadsantikvarisk strategi har med framgång använts i renoveringen. Först har man genom en varsam fasadrenovering återgått till byggnadens originalfasad och sedan har man med några få tydliga tillägg kompletterat husen med nya kvalitéer från vår tid. Genom blästring och grå färgkulörer har originalfasadernas kvalitéer lyfts fram. Nya tillägg skapar öppnare balkonger med gröna smäckra stålräcken, ljusa tryggare trapphus och tydligare entréer på entréplan. Med en medveten strategi skapas med enkla medel en arkitektonisk helhet som också lyfter fram Råslätts ursprungliga modernistiska kvalitéer."

Publicerad: 2020-01-22 09.25