Botaniska Sällskapet i Jönköping vinnare av Naturvårdspriset 2022

etikett

Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med Göte Bengtsson, ordförande Botaniska Sällskapet i Jönköping, som tog emot priset i John Bauers Park.

Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med Göte Bengtsson, ordförande Botaniska Sällskapet i Jönköping, vid prisutdelningen i John Bauers Park intill Rocksjön.

"En beundransvärd och uthållig insats", så beskrivs det mångåriga projekt som lett till framtagandet av Södra Vätterbygdens flora. I boken samlas ca 1800 bofasta och tillfälliga växtarter som finns vid Vätterns södra del.

55 år – så lång tid pågick projektet med att ta fram Södra Vätterbygdens flora. Botaniska Sällskapet påbörjade arbetet år 1965 och idag, 21 juni, tog de emot det Jönköpings kommuns naturvårdspris för sin insats.

– Vi är oerhört hedrade och glada för att ta emot det här priset. Det här är ett lagarbete med över 100 personer som varit delaktiga på olika sätt. Priset är ett erkännande för allt arbete vi lagt ner under dessa år, men även en uppmuntran att fortsätta jobba och bevaka den vilda floran i Jönköping och bidra till den biologiska mångfalden, säger Göte Bengtsson, ordförande i Botaniska Sällskapet i Jönköping.

Göte var på plats i John Bauers park intill Rocksjön, där prisutdelningen ägde rum under tisdagsförmiddagen. Här tog han emot priset som delades ut av Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, i form av ett diplom och en unik akvarelltavla av Róza Varju. Ett pris han delar med många andra, som arbetat länge och mycket för att få fram den gedigna floran efter bland annat mängder av inventeringar genom åren.

Tårta med texten Naturvårdspriset 2022 och en bild på en blomma.

Vid prisutdelningen bjöds på tårta i florans anda.

Välförtjänt nominering

Under våren samlade kommunen in nomineringar och 12 maj 2022 beslutade stadsbyggnads­nämnden att Botaniska Sällskapet i Jönköping står som årets vinnare med motiveringen:

”Även i år nomineras Botaniska Sällskapet för deras beundransvärda och uthålliga insats att utge bokverket ”Södra Vätterbygdens flora” som tar upp ca 1800 arter, ett resultat av mångårigt ideellt arbete. Publicering skedde i april/maj 2021. Efter att ha tagit del av verket konstateras att Botaniska Sällskapet mycket välförtjänt nomineras även 2022.”

Läs mer om Botaniska Sällskapet och arbetet med Södra Vätterbygdens flora här Länk till annan webbplats.

Södra Vätterbygdens flora

1965 påbörjade Botaniska Sällskapet i Jönköping en systematisk inventering av kärlväxtfloran i några socknar vid Vätterns södra del. Detta arbete har nu förts samman till den nya boken: Södra Vätterbygdens flora.

Floran omfattar nästan 450 sidor i stort format, rikt illustrerad med äldre och nytagna fotografier. Omslaget pryds av en svärdslilja från Rocksjön, avbildad vid 1900-talets början av Jönköpingskonstnären John Bauer.

Växtförteckningen behandlar omkring 1 800 bofasta och tillfälliga arter, varav drygt 400 presenteras även med utbredningskartor. Botaniska Sällskapets egen florainventering från 1960-, 1970- och 1980-talen har kompletterats med uppgifter från inventeringen för Smålands Flora och med aktuella uppgifter om växtfynd från senare år.

Floran innehåller flera artiklar om Jönköpingsbygdens geologi och klimat, vegetationstyper och flora samt avsnitt om aktuella floraförändringar och invasiva arter. Därtill en utförlig historik över utforskningen av områdets flora alltifrån 1700-talet.

Floran gavs ut 2021 av SBF-förlaget som drivs av Svenska Botaniska Föreningen.

Om Jönköpings kommuns Naturvårdspris

Naturvårdspriset tilldelas, sedan 1989, personer eller organisationer verksamma inom Jönköpings kommun, som genom sitt engagemang för den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för naturvården i kommunen.

Läs mer och se tidigare vinnare av Naturvårdspriset här

Relaterade artiklar