search
Sök
menu
Meny

De har hjälpt kommuninvånarna ut i arbetslivet i tio år

Människor i mötesrum.

Sedan starten har kommunens Jobbtorg hjälpt många invånare till att ta steget ut i arbetslivet. "Vi möter många med olika förutsättningar, bakgrund och driv", säger verksamhetschefen Eva Dahl.

På Jobbtorg får människor mellan 16 och 65 med olika bakgrund hjälp med att komma vidare till studier eller arbete. Mycket handlar om att motivera deltagarna, utbilda dem i hur arbetsmarknaden fungerar och hjälpa dem att bygga nätverk med praktikplatser och jobb.

Jobbtorg startade 2010 på initiativ av det dåvarande kommunalrådet Mats Green (M).
– Man såg att kommunens kostnader för försörjningsstöd ökade för varje år och ville få till en tidig insats för att få ut människor i arbetslivet, säger Eva Dahl, som är verksamhetschef på Arbetsmarknadsavdelningen.

Motiverar deltagarna

Christin Powell, enhetschef på Enheten för vuxna, berättar att det under 2019 var knappt 400 inskrivna på Jobbtorg. Av de vuxna var 80 procent utrikesfödda.

– Många kommer från en annan kultur eller har kommit ifrån arbetslivet på grund av sociala orsaker. De flesta behöver mycket stöd och många har väldigt liten arbetserfarenhet. Vi jobbar mycket med att kartlägga individernas kompetenser, att vägleda deltagarna och att motivera dem, säger Christin Powell.

Över 4 700 inskrivningar har gjorts till Jobbtorgs verksamhet sedan starten för tio år sedan. En del av de anmälda har avbrutit sin medverkan i förtid och vissa har varit inskrivna flera gånger. 20 procent av deltagarna i Jobbtorg har gått vidare till andra insatser inom Arbetsmarknadsavdelningen, oftast genom att få en arbetsmarknadsanställning för att på detta sätt ta sig närmare arbetsmarknaden. En annan femtedel av deltagarna har gått vidare till en annan myndighet, exempelvis Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. 26 procent av deltagarna har gått direkt från Jobbtorg till studier eller arbete.

– Av dessa är det procentuellt väldigt få som gått vidare till studier. Generellt finns det en större drivkraft till att börja arbeta och ofta är det motiverade och lojala arbetstagare, säger Christin Powell och fortsätter:

– Samtidigt har många en låg skolbakgrund bakom sig. Att då komma in och först lära sig svenska språket och sedan ta studielån för att studera vidare är det inte många som är jättemotiverade till.

Förändringar på Jobbtorg

Sedan Jobbtorg startade har arbetsmarknaden förändrats, det har blivit allt lättare att få jobb. Samtidigt har Jobbtorg ändrat struktur genom årens lopp.

Ganska snart efter starten såg verksamheten ett behov av att kunna ge extra stöd och individuell hjälp till vissa av deltagarna. Därför initierades Jobbtorg Resurs, som samverkar med socialtjänsten och vården för att ge deltagarna bästa förutsättningar.

Sedan i höstas finns även Jobbtorg Unga, som riktar in sig på personer mellan 16 och 24 år, vars främsta syfte är att hjälpa ungdomar att slutföra sina gymnasieutbildningar.

– Och just nu jobbar vi med ett tvåårigt projekt tillsammans med socialtjänsten, säger Eva Dahl och förklarar:
– Målgruppen är dem som har svårt att brytas upp från försörjningsstöd. Tanken är att vi ska försöka hjälpa dessa människor och ta reda på om det är studier, arbete eller annan typ av försörjning som är mer aktuell för dem.

Onsdagen 19 februari fyller Jobbtorg tio år och som synes gör verksamheten stor nytta för att hjälpa kommuninvånare ut i arbetslivet.

Publicerad: 2020-03-04 17.01