search
Sök
menu
Meny
Sök

Delat ägarskap kan utveckla Jönköping Airport

Jönköping Airport mot blå himmel.

Jönköpings flygplats behöver utvecklas och få en tydligare regional roll. Därför kan Region Jönköpings län komma att bli delägare i det kommunala bolaget Jönköping Airport. Regionstyrelsen beslöt tisdag 9 november 2021 att ta fram ett underlag.

– Vårt ställningstagande bygger på en förfrågan från Jönköpings kommun, som önskar ett delat ägarskap av flygplatsen. Vi har haft en konstruktiv dialog där vi konstaterat att det inte är rimligt att Jönköpings kommun ska fortsätta att driva flygplatsen ensam, säger Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande.

Regionens politiska ledning ser flygplatsen som en viktig del i näringslivets behov av transporter och fraktflyg och inte minst flygplatsens samhällsviktiga uppdrag, med bland annat ambulansflyg.

Politiska diskussioner

Beslutet i regionstyrelsens är ett resultat av de politiska diskussioner som förts det senaste året mellan parterna. Det innebär att regionledningskontoret nu tar fram ett underlag inför regionfullmäktiges behandling och beslut om delägarskap av flygplatsen. Förslaget är att Region Jönköpings län köper hälften av aktierna i Jönköping Airport AB för två miljoner kronor och får hälften av platserna i bolagets styrelse.

En arbetsgrupp ska sedan fortsätta med de många detaljfrågorna kring flygplatsen.

– Syftet har varit att hitta en gemensam väg för att utveckla flygverksamheten utifrån ett regionalt perspektiv. Överläggningarna med Region Jönköpings län har varit konstruktiva, säger Ilan De Basso (S) kommunalråd och ordförande i Rådhus AB, moderbolaget för de bolag där Jönköpings kommun är majoritetsägare.

Jönköpings flygplats har tre verksamhetsområden: Reguljärtrafik, chartertrafik och fraktflyg. Dessutom ett samhällsuppdrag som omfattar bland annat ambulansflyg, brandflyg och att vara beredskapsflygplats och karantänsflygplats.

Just nu pågår också en nationell utredning om Sverige behöver fler beredskapsflygplatser och hur den statliga ersättningen ska se ut.

Längre process

Kommande beslut om delägarskap är första steget i en längre process.

– Vi har varit angelägna om att hitta en långsiktig ägarstruktur som kan skapa bättre förutsättningar för den regionala flygverksamheten. Det sker mycket på tekniksidan inom flyget som innebär möjligheter till omställning utifrån miljö- och klimathänsyn. Bland andra utvecklingsområden finns näringslivets behov, samhällsberedskap samt transporter relaterade till hälso- och sjukvården, säger Ilan De Basso.

I dag ägs Sveriges flygplatser av statliga Swedavia eller av kommuner. Men på tre flygplatser, Örebro, Kalmar och Växjö är också respektive region delägare till ungefär hälften tillsammans med berörd kommun.

Publicerad: