search
Sök
menu
Meny
Sök

De stöttar dig så du kan stötta andra

Bild av äldre persons händer vid ett bord med fika.

Tar du hand om någon som är över 65 år och som bor kvar i det egna hemmet i Jönköpings kommun? Behöver du stöd, strategier och hjälp att ta hand om oro, sorg, maktlöshet och dåligt samvete över att inte räcka till? Anhörigstödsteamet finns till för dig.

– Vi stöttar de som vårdar närstående över 65 år som drabbats av långvarig fysisk eller psykisk sjukdom. Du behöver inte vara make, maka eller släkt med den du tar hand om, en anhörig kan lika gärna vara en granne eller vän, poängterar anhörigkonsulenterna Monia Pirfält och Carina Ljunggren.

I teamet på Anhörigcentrum på Klostergatan i centrala Jönköping är de sex anhörigkonsulenter med varierande tjänstgöringsgrad och olika bakgrund inom vård och omsorg. Som anhörig kan du få stöd i form av samtal, delta i grupper, aktiviteter eller föreläsningar.
– Vi har inga behandlande samtal, vår roll är att lyssna, ställa frågor och identifiera vilket stöd de vi möter behöver just nu. Det finns inte en mall som passar alla utan det är viktigt att stödet blir individuellt.

Samtalen sker på plats, vid hembesök eller över telefon och under pandemin har det blivit en hel del promenadsamtal.
–Vi erbjuder också samtalsgrupper med olika inriktningar där anhöriga träffar andra i liknande situation.

Hur kommer man i kontakt med er?
– En del kommer till oss via annan personal i äldreomsorgen eller via vården men det går också utmärkt att ta kontakt direkt via anhörigstödsidan på jonkoping.se, telefon eller mejl. Vi försöker informera på så många håll som möjligt att vi finns då alla anhöriga enligt lag har rätt till stöd.

Hur länge får man er hjälp?
– Så kort eller lång tid man behöver, tre månader eller tio år. När man kommer till oss blir man inskriven och sedan finns det tre sätt att avsluta insatsen. Det kan vara att den närstående flyttar till särskilt boende, att den anhöriga vill avsluta eller om den närstående avlider.

Mer information om anhörigstöd för äldre

TIPS: "Hur ska jag orka - om att stötta andra och bevara sig själv" – föreläsning med Göran Larsson, präst och psykoterapeut
– 24 november kl 17.30-19.30 i Immanuelskyrkan Oxtorgsgatan 15

Hur kan vi bevara både medkänsla och självomsorg när andras behov hör till våra dagliga åtaganden? Vad gör vi med känslor av oro, sorg, maktlöshet och det dåliga samvetet över att inte räcka till?

Anhöriga i Jönköpings kommun är välkomna – anmäl dig senast den 20 november via anhorigstod@jonkoping.se eller 036-108010 (begränsat antal platser).

OBS: Föreläsningen är öppen för alla som ger anhörigstöd i vardagen, inte bara den som har en närstående som är över 65 år.

Publicerad: