”Det är en helt otrolig upplevelse att få vara med och forska”

Tre elever och två lärare vid ett bord 

Olivia Trulsson, Märta Thidell, Emilia Galmén, Daniel Västlund och Josefine Erlandsson.

Tvåhundra lektionstimmar för att ta reda på hur jorden såg ut för 680 miljoner år sedan. En fyra dagars fältresa längs Vättern. Fokuserade studier om berggrund sena fredagseftermiddagar. Detta läsår har nio studenter på Per Brahegymnasiet i Jönköping forskning på schemat – och de älskar det.

Gymnasiet känns för de flest långt från universitetsvärlden och ännu längre från forskare i vita rockar. Förresten, har de vita rockar? Är de sådär förvirrade som de verkar på vita duken? Och hur ser deras arbetsvardag ut egentligen? För att få svar på dessa frågor och närma sig forskarvärlden har Per Brahegymnasiet i Jönköping sedan åtta år tillbaka ett nära samarbete med Stockholms och Göteborgs universitet.
-Vårt samarbete har verkligen fört våra olika världar närmre varandra. Det kan ju ofta kännas som det finns ett glapp mellan forskare och vanliga människor, men ju mer insikt och förståelse vi får för deras metoder och hur de jobbar, desto tightare blir relationen, säger lärare Josefine Erlandsson.

Samarbetar med professor vid Stockholms universitet

Detta läsår samarbetar gymnasieskolans natur-treor med professor Alasdair Skelton vid Stockholms universitet. Vilket innebär att nio studenter som en del av undervisningen deltar i hans studie om ”the snowball earth theory” som undersöker om jorden för cirka 680 miljoner år sedan var helt istäckt. Elevernas uppdrag: att studera berggrund och bekräfta, eller förkasta, hans teori. Unikt i sammanhanget är att de får vara med och ta fram rådata, påverka forskningen i realtid och mycket väl kan hamna i läroböckerna.

–Elevernas arbete har visat sig vara väldigt värdefullt för de forskare vi samarbetat med över åren, säger Josefine och tillägger att de självklart blivit stolta när deras namn hamnat i en erkänd forskningsrapport.
–En av våra målsättningar med våra fördjupningskurser är att ge eleverna en inblick i livet som naturvetare och som forskare. Det är fantastiskt roligt att undervisa i dessa kurser, man kan gå väldigt djupt och eleverna klarar av att följa med, tillägger lärarkollegan Daniel Västlund.

Lektionerna tar form efter det de behöver få veta

De elever som både läser fördjupningskursen och gör sitt elevarbete inom området kan sammanlagt lägga tvåhundra timmar. Lektionerna tar form utifrån det gruppen behöver få veta mer om för att kunna bidra till forskningen. Vid intervjutillfället är fokus att lära sig mer om berggrund. Utöver lektionerna har de varit på en fyra dagar lång exkursion läng Vättern (Visingsö, Omberg, Girabäcken och Freberga i Motala).

–Det var en helt otrolig upplevelse att få vara med om. Vi paddlade, cyklade, vadade, vandrade och undersökte, diskuterade och försökte förstå, berättar Olivia Trulsson, Märta Thidell och Emilia Galmén, tre av studenterna som har forskning på schemat.
–Alasdair var superbegeistrad över områdena häromkring och de vackra formationerna som finns i bergrrunden. Det märks att han lyssnar på vad vi har att säga och han är tydlig med att våra tankar och teorier är viktiga och bidrar till hans forskning.

Varför har ni valt att läsa den här kursen?
–Det är ett perfekt första steg in i universitetsvärlden. Och nu hoppar vi ju över ett steg och får direkt insikt i hur det är att jobba som professor, säger Olivia.
–Jag är väldigt intresserad av miljö och klimat och det är intressant är att få ökad förståelse för hur vi har kommit till den plats vi är idag, varför jordens naturliga resurser håller på att ta slut och vad vi kan göra åt det, säger Märta.
–Jag var inte alls intresserad av geologi från början men det visade sig att det var jättespännande, det hade jag aldrig kunnat tro, tillägger Emilia.

Alla tre är överens om att forskningssamarbetet gör studievardagen mycket roligare, ger värdefull kunskap och massor av viktiga insikter om dåtiden, nutiden och framförallt framtiden. Lektionerna beskriver de som ”veckans höjdpunkt”.
–Vi har lektion på fredagar 14 till 16, det är det enda ämne som skulle kunna vara roligt den tiden.

Tre tjejer som vadar i Vättern.

Bild från exkursion vid Vättern.

Relaterade artiklar