search
Sök
menu
Meny
Sök

Det började med en insändare

Två barn 

Syskonen skrev en insändare och fick gehör.

”Det kan hända mycket mer än man tror när man skriver en insändare”. Det säger Johathan Karlhage som tillsammans med sin syster Rodhe skrev en insändare i lokaltidningen där de undrade vad som händer med planerna att bygga en ny skola i Ölmstad.

Ölmstadskolan är idag trångbodd och ett beslut om att bygga en ny skola finns. Men eleverna har väntat länge på byggnationen och undrar nu vad som händer och om det blir någon ny skola över huvud taget. Johnathan och Rodhe berättade för sin mormor om situationen och hon föreslog att de skulle skriva en insändare till lokaltidningen. Sagt och gjort. Inom kort var syskonens insändare publicerad. Insändaren fick sedan ringar på vattnet. Den besvarades av Anna Carlsson, barn- och utbildningsnämndens ordförande och i måndags fick syskonen träffa ansvariga tjänstemän på utbildningsförvaltningen för att få svar på sina frågor.

– Vi trodde inte att vår insändare skulle göra att vi skulle få komma hit. Det känns bra att vi har blivit lyssnade på och vi har fått svar på våra frågor. Nu vet vi att de inte bara struntar i att bygga en ny skola i Ölmstad utan arbetet faktiskt är påbörjat, men att det kommer att ta tid, säger Rodhe.
– Men jag tror ändå att det kan bygga snabbare om de vill flikar Jonathan in.

Viktigt att elevernas röster blir hörda

Pelle Nilsson, biträdande verksamhetschef för grundskolan och Martin Höglund, chef för planeringsenheten ser positivt på att få ta emot elevernas synpunkter.
– Vi jobbar för barn och när barn hör av sig så förtjänar de att få respons, säger Martin Höglund.
– Det är viktigt att elevernas röster görs hörda genom hela arbetet och att vi får in barnens perspektiv. Därför kommer det att finna en referensgrupp med elever under planeringen av den nya skolan i Ölmstad, säger Pelle Nilsson.

Under nästa år kommer ritningar tas fram och planeringsarbetet påbörjas. Den nya skolan beräknas vara klar 2025 - då har Rodhe och Jonathan slutat på skolan.
– Men vår lillasyster kommer nog att gå på den nya skolan. Därför kommer jag vilja vara med i referensgruppen, säger Jonathan.

På plats under mötet fanns även Ölmstadskolans rektor Anna Franklin samt biträdande rektor Erica Karlsson.
-Barnkonventionen säger att barn ska vara delaktiga och ges möjlighet att påverka i frågor som berör dem. Jonathan och Rodhes insändare är ett mycket gott exempel på när barn vågar använda sin demokratiska rätt, avslutar de.

Publicerad: