Det här ska bli bättre i ditt område

etikett

Publicerad:

Vybild över Gränna.

En stege vid badplatsen på Sjöåkra i Bankeryd, översyn av stationsområdet i Månsarp och en aktivitetsyta för äldre barn i Tenhult. Det är några av förbättringarna som kommer genomföras under året i våra kommundelar – delvis ett resultat av höstens enkät­undersökning utanför stadskärnan.

Vad tycker du kan bli bättre i ditt område? Under hösten 2022 ställde vi frågan för att samla in förslag på fysiska förbättringar i närmiljön i våra 13 kommundelar: Bankeryd, Barnarp, Bottnaryd, Gränna, Hovslätt, Kaxholmen, Lekeryd, Månsarp, Norrahammar, Taberg, Tenhult, Visingsö och Ölmstad.

– Under senhösten sammanställde vi de inkomna förslagen tillsammans med den lokala utvecklingsgruppen i varje kommundel, där vi tittade på vilka förslag som var genomförbara inom vår verksamhet Kommundelsutveckling*, för att sedan ha en omröstning på webben om vilka förslag medborgarna ville att vi skulle prioritera under 2023, säger Joel Säll, kommundelsutvecklare i Jönköpings kommun.

Vi har ett resultat

I januari i år beslutade stadsbyggnadsnämnden om genomförande för varje vinnande förslag. I Bankeryd fick förslaget om badstege vid badplatsen på Sjöåkra flest förslag och i Hovslätt ville de som röstade helst se en upprensning i och vid Tabergsån, samt nya sittplatser med utsikt över ån. I Tenhult röstade flest personer för en aktivitetsyta med hinderbana för äldre barn och bland förslagen fanns även att justera parkeringsytan vid badet och att utveckla Tenhultsleden – vilka också kommer arbetas med under 2023.

Antalet förslag som kom in varierade mellan de olika kommundelarna. Totalt kom 115 genomförbara förslag in och 1267 personer röstade sedan på förslagen.

– Vi hade såklart hoppades på ännu fler förslag, eftersom vi märker att det finns många önskemål om förbättringar som vi faktiskt kan genomföra. Vårt mål är att öka invånarnas medbestämmande i det lokala utvecklingsarbetet och den här typen av digitala omröstningar är ett sätt som ger oss möjlighet att involvera dem i utvecklingen, säger Joel Säll.

Planen är att de vinnande förslagen ska genomföras under 2023. Du kan läsa om det vinnande förslaget för på respektive kommundels egen webbsida, följ länken nedan:

Kommundelsutveckling

*De synpunkter och förslag som inte ryms inom kommundelsutvecklingens uppdrag skickas till berörd nämnd och förvaltning. Vissa andra frågor kan fortsätta att diskuteras och föras vidare i den lokala utvecklingsgruppen i respektive kommundel.

Så jobbar vi med kommundels­utveckling

Jönköpings kommun arbetar tillsammans med lokala föreningar för att skapa en trygg och trivsam utemiljö i varje kommundel.

Detta arbete gör vi för att:

  • Öka delaktighet och ansvarstagande för dig som bor och verkar i kommun­delen­/stadsdelen
  • Stärka kommundelens/stadsdelens identitet och framtidstro
  • Skapa trivsammare miljöer
  • Samordna och utöka information, marknadsföring och dragningskraft

Lokal utvecklingsgrupp

Varje kommundel har en lokal utvecklingsgrupp som består av representanter från föreningsliv, företag och offentlig verksamhet. De arbetar ideellt för social och miljömässigt hållbar utveckling.

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för verksamheten och arbetet drivs parallellt med utvecklingen av Jönköpings och Huskvarnas stadskärnor.