Earth hour – mer än släckta lampor

etikett

16.41

sdf

Den 26 mars mellan klockan 20.30 och 21.30 släcker Jönköpings kommun lamporna på Rådhusets fasad och på Munksjöbron för att visa vårt deltagande i Earth hour, Världsnaturfondens manifestation för ett bättre klimat.

Arbetet med klimatet är en del av Jönköpings kommuns breda miljöarbete. Det handlar om insatser för att minska klimatpåverkan, men också om att stärka vår natur och försöka förbättra vår hållbara konsumtion. För att bidra ytterligare till arbetet och uppmärksamma hur viktigt det är att ta utmaningarna med vårt klimat på allvar, kommer kommunen delta i Earth hour den 26 mars.

– Under Earth hour kommer vi släcka fasadbelysningen på Rådhuset och dekorbelysningen på Munksjöbron och vi uppmanar även kommuninvånarna att haka på och släcka lamporna i hemmet. Det kan tyckas som en liten och marginell insats att bara släcka lamporna en timme, men många bäckar små! Att släcka lampan leder förhoppningsvis till en vilja att vara med och göra mer, säger Linda Hassel, miljöstrateg på Jönköpings kommun.

Årets tema: Biologisk mångfald

Då temat för årets manifestation är biologisk mångfald kommer kommunen även dela ut fröpåsar med ängsblomma. Fröpåsarna finns att hämta på Hoven (Juneporten), Rådhuset, Kasernen, Huskvarna stadshus, Stadsbiblioteket och Upptech.

– En annan insats som vi gör för klimatet och som infaller i anslutning till Earth hour är våra workshops med skolelever. De hålls på Upptech med elever från årskurs 2 till gymnasiet och syftar till att få in kloka inspel på vad vi bör göra för miljö- och klilmatåtgärder för framtiden, fortsätter Linda Hassel.

Jönköpings kommun arbetar dessutom med ett nytt hållbarhetsprogram. För att klara de stora utmaningarna om att minska vår klimatpåverkan, minska vår utarmning av den biologiska mångfalden och öka vår hållbara konsumtion, kommer vi alla att behöva hjälpa till. Programmet kommer ut på remiss i början av april.

Relaterade artiklar