Elda med hänsyn till grannarna

etikett

sdf

Kallare väder och många jönköpingsbor kommer troligen att elda i sina kaminer för att minska på elräkningarna. Det är viktigt att elda på rätt sätt så att du inte riskerar störa dina grannar.

– Vi vill uppmana folk att elda med måtta. Det är viktigt att visa hänsyn till sina grannar, men det är också viktigt med tanke på den ökade brandrisken, säger Erica Björkebäck, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Jönköpings kommun.

Eget ansvar

Miljö- och hälsoskyddskontoret har märkt att antalet klagomål kring just vedeldning har ökat något under hösten. Jönköpings kommun har inga lokala regler för eldning inomhus utan stödjer sig på reglerna i miljöbalken. Den som eldar med ved eller andra bränslen har själv ansvar för att minska utsläppet av luftföroreningar och andra störningar för omgivningen. Det framgår av miljöbalkens andra kapitel.

– Det är viktigt att ta hänsyn till närliggande bostäder när man eldar. När röken sprider sig i kvarteret ökar exempelvis påverkan på människors hälsa. Att andas in rök kan leda till fler hjärtinfarkter eller luftrörsproblem, säger Erica Björkebäck.

Jönköpings kommun har dock begränsade möjligheter att komma tillrätta med alla störningar kring eldning. Att göra en utredning tar tid och den som eldar i kaminen kan själv få bekosta utredningen, vilket kan kosta flera tusen kronor.

– Därför är det första steget alltid att ta en kontakt med sina grannar och försöka få till en dialog om man störs av vedeldningen, säger Erica Björkebäck.

Ökad brandrisk

Räddningstjänsten har också uppmanat till försiktighet med eldning i kaminer och kakelugnar i vinter. De flesta kaminer är inte dimensionerade för att användas i syfte att värma upp en hel bostad. Om det eldas i för stor omfattning riskerar det att leda till fler bränder.

- Vi uppmanar alla att se över sin eldstad, kontrollera att den har genomgått brandskyddskontroll, är sotad och godkänd för bruk, säger sotningssamordnare Maria Boqvist på Räddningstjänsten.

Så eldar du rätt

  • Elda alltid med torr ved.
  • Elda med rätt lufttillförsel. När elden tänds behövs rikligt med luft och då kan du ha luckan lite öppen. När elden tagit sig, stäng luckan men se till så att lufttillförseln fortfarande är god. När elden har kommit igång kan du sänka lufttillförseln lite, men pyrelda inte.
  • Det är inte tillåtet att elda med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande
  • Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i rökkanalen och det kan orsaka brand.
  • Elda max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning och låt kaminen svalna lika länge som du eldat i den.
  • Förvara askan i ett icke brännbart kärl med tättslutande lock.
  • Eldar du mer denna vinter än tidigare år kan det medföra att du behöver tätare sotning. Eldar du mer än en kubikmeter så ska sotning göras varje år. Förändringar anmäls till Gösab.

Relaterade artiklar