Fagerslättsskolan invigs – ett nybygge med trygghet i fokus

elever lyssnar på rektor Tina Djärfs invigningstal

Rektor Tina Djärf håller tal under invigningen

Efter fem års planering och bygge står Fagerslättsskolan i Huskvarna färdig. Efter sommaren fylls skolan på med elever från förskoleklass till årskurs 6.

Redan i februari 2022 fick några klasser från årskurs 3 till 5 smyginviga Fagerslättsskolan som äntligen står klar på Huskvarnahöjden. På den nya, välinredda skolgården hölls den officiella invigningen den 27 april med sång, dans och musik framfört av skolans elever och tal av Tina Djärf, rektor på skolan och Stig-Arne Tengmer, 1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.
Huskvarna växer så det knakar och i och med det har det funnits ett behov att se över skolorna i området och bygga ut, bygga om och bygga nytt. Fagerslättsskolan är en av många planerade projekt.

Fokus på en trygg flytt

Rektor på Fagerslättsskolan, Tina Djärf, är nöjd över hur smidig övergången varit till den nya skolan.
– Det har känts viktigt att det får ta sin tid när eleverna går från en skola till en annan. Det viktigaste är att eleverna känner sig trygga och därför har det varit en lång process där eleverna länge vetat att de ska byta skola.

"Skolan är hjärtat i vårt samhälle"

Eleverna som kommer från Stensholmskolan och Egnahemskolan har fått behålla sina klasser och klassföreståndare i flytten. Till hösten kommer det ske viss nyrekrytering men de flesta lärarna och fritidslärarna flyttar från andra skolor inom Hakarps skolområde – också detta för att skapa trygghet i elevernas tillvaro.

Två av eleverna, Carl och Melker i årskurs 5 ser bara positivt i flytten.
– Det är spännande att byta skola. Det finns mer saker att göra på skolgården här, och maten är jättebra, håller de båda med om

Skolan har kapacitet för 350 elever. I dagsläget går 145 elever på Fagerslättsskolan och efter sommaren blir de cirka 270. I byggnaden finns även fritidshem och en fullstor idrottshall med läktare. Skolan har en stor skolgård med rum och material för alla typer av aktiviteter. Skog och mark är bara ett stenkast bort och utnyttjas både för lektioner och lek.

– Skolan är hjärtat i vårt samhälle. Här utvecklas ni som en dag ska ta över efter oss gamlingar, skojade Stig-Arne Tengmer i sitt tal till eleverna under invigningen.


Publicerad: