Fler besökare till toppen och dalen – Taberg blir ett vandringscentrum

etikett

Publicerad:

Taberg reser sig mot en blå himmel med grönska omkring sig.

Tabergstoppen är redan idag ett populärt utflyktsmål med milslång vy över Småland.

Taberg erbjuder slående utsikt från bergstoppen och varierad natur kring det unika berget. Nu får vi medel för att finansiera turismutveckling här – för att lyfta både bergstoppen, gruvan och ta fram vandringsslingor i närområdet.

Turismutveckling har länge varit aktuellt i Taberg, 15 kilometer söder om Jönköping. Hit kommer både turister från andra länder och andra delar av Sverige för att njuta av utsikten och delta i gruvvandringar. Men för att öka attraktiviteten av Taberg som besöksmål behövs något mer, därför har förslag på utveckling lagts fram – däribland ett vandringscentrum för Tabergsådalen och utveckling av gruvan.

– Detta är ett omfattande arbete som kräver en hel del finansiering, så i januari sökte stadsbyggnadskontoret medel från Leader Västra Småland för att finansiera turismutvecklingsprojekt för Tabergsådalen och vi har nu fått ett ja. Beloppet på 1,8 miljoner kronor kommer fördelas på åtgärder i gruvan och vandringsleder i Tabergsådalens närområde, säger Joel Säll, projektledare för kommundelsutveckling på Jönköpings kommun.

Vandringsslingor för alla

Idén om ett vandringscentrum i Taberg kommer från Kjell Johansson, en eldsjäl uppvuxen i Taberg med stor lokalkännedom i området. Taberg har intresserat honom länge – här har han har jobbat en hel del med turismen och dessutom skrivit böcker om orten.

För ett par år sedan presenterade Kjell sin idé om ett vandringscentrum i Taberg för projektledare på kommunen, något som väckte stort intresse.

– Vi ska ta fram vandringsslingor som passar alla – från barn till äldre, slingor för de som har svårt att gå och för de som är vana vandrare. Vi kommer äntligen få till något alla kan samlas kring, och vandring är positivt i så många bemärkelser, säger Kjell.

För att ta fram förslag på slingor behövs personer med bra koll på området runt Taberg. Vilka skogsvägar är bra att använda? Var är det svårt att ta sig fram idag? För att få fram bästa möjliga underlag att jobba vidare med kommer en projektgrupp med representanter från kommunen och personer med lokalkännedom sättas samman.

Förutom vandringsslingor ska gruvan och Tabergstoppen utvecklas som attraktioner tillsammans med gruvguiderna. Även Tabergsån ska få ett lyft.

– Tanken är att vi ska börja med information om vad man ser från toppen, och historik om brytningen i gruvan. Runt Tabergsån vill vi röja så man ser ån från centrala delar av Taberg och här vill vi även få fram stigar längs vattnet. Längs de planerade vandringsslingorna finns möjlighet till digital information om vissa platser eller byggnader du passerar, säger Kjell.

Öppet möte om Tabergsådalens vandringscentrum 7 mars

Ett första steg för att komma vidare i planeringen är ett uppstartsmöte kring Tabergsådalens vandringscentrum, som hålls på Hotell Taberg tisdagen den 7 mars. Hit är du som vill delta i en bred diskussion om planerna i Taberg välkommen. Antal platser är begränsat så anmäl dig snarast, dock senast söndag den 5 mars, via mejl till: kommundelsutveckling@jonkoping.se

Relaterade artiklar