search
Sök
menu
Meny

Fler pendlare väljer elcykel i stället för bil

Cyklister som cyklar på en gata i stan

Allt fler kommunanställda pendlar till jobbet med elcykel i stället för med bil. Det visar en enkätundersökning som gjorts med de som valt att skaffa en förmånscykel.

– Vi är förvånade över siffrorna som är väldigt positiva. Men man måste ta med i beräkningen att det är de mest övertygade cyklisterna som svarat i enkäten. Den ger dock en fingervisning om effekten som särskilt elcyklarna har haft på pendlingen, säger Olle Gustafsson, projektledare för Hållbart resande på Stadsbyggnadskontoret.

Jönköpings kommun började under 2016 att erbjuda sina tillsvidareanställda förmånscyklar. Konceptet går ut på att cyklarna hyrs under tre år via ett månadsvis bruttolöneavdrag. Under perioden våren 2016 till hösten 2018 tecknades avtal om 2 687 cyklar varav 1 606 var elcyklar (60 procent). Drygt 2 200 personer har tecknat avtal vilket innebär 20 procent av kommunens tillsvidareanställda personal.

Enkätundersökningen besvarades av drygt tusen personer, ungefär hälften av de som tecknat avtal.

– Det är tydligt att elcyklarna har en större effekt på bilanvändningen och det är spännande att se hur det påverkar antalet bilresor.

Undersökningen visar att särskilt de anställda som valt att skaffa en elcykel förändrat sina pendlingsvanor. Där ersatte elcykeln bilen nästan varje dag för 30 procent av användarna. 23 procent ersatte bilen flera gånger i veckan och 20 procent någon eller några gånger i veckan. Siffrorna gäller för sommarhalvåret.

– Förmånscykel som koncept är något vi kan rekommendera med våra erfarenheter. Det är positivt på flera sätt, både för miljön och för hälsan, säger Olle Gustafsson.

Publicerad: 2018-12-05 13.35