Förbättring och förändring genom medborgardialoger

etikett

sdf

Jönköpings kommun växer och blir större, och genom medborgardialoger kan alla vara med och säga sitt i utvecklingen av sin kommundel.

Under 2021 fanns möjlighet för invånare i Tenhult, Bottnaryd och Bankeryd att komma med förslag på förbättringar i sina närområden. Genom medborgardialoger samlades konkreta förslag in på förbättringar i respektive kommundel. De förslag som rymdes inom kommundelsutvecklingens uppdrag gick sedan att rösta på i en omröstning på webben.

– Vi ser ett spännande steg med digitalisering av vår verksamhet. Det ger en stor möjlighet att inkludera fler människor i våra processer. Det är givetvis så att många fler har goda idéer om sin närmiljö än de som har möjlighet att delta i en utvecklingsgrupp; därför vill vi på olika sätt utveckla formerna för dialog om förbättringar i Jönköpings kommun, säger Joel Säll, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

De framröstade, vinnande förslagen godkändes i stadsbyggnadsnämnden tidigare i år och är idag en del av de berörda kommundelarnas utvecklingsarbete. I Bottnaryd kommer gatubelysning att förbättras, i Tenhult kommer man att diskutera trafikmiljön med Trafikverket och i Lekeryd kommer frågan om en aktivitetshall tas upp med politiken.

Läs mer om kommundelsutvecklingen och resultatet från förra årets medborgardialoger:

Vad skulle du vilja se för förbättringar i din kommundel?

I år kommer medborgardialogerna gå av stapeln för andra gången – där ambitionen är att fånga upp alla kommundelar. Tanken bakom den nya insatsen är att öka invånares medbestämmande i det lokala utvecklingsarbetet. Kanske är det din och dina grannars tur att få vara med och påverka! Håll utkik – mer info kring hur du lägger fram förslag och röstar kommer i höst.

Kommundelsutveckling

Relaterade artiklar